WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

ISO 9001 İç Tetkik Eğitimi

Jun 16, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

İç Tetkik Nedir?
 

İç tetkik kuruluşun tabi olduğu standartlar kapsamında, kuruluş içerisinde yürütülen faaliyetlerin etkinliğini ölçmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere icra edilen denetleme faaliyetidir. İç tetkikte amaç, kuruluşun zayıf ve geliştirilmeye açık noktalarının objektif , bağımsız ve yetkilendirilmiş denetçiler tarafından tespit edilmesi, oluşabilecek problemlerin önceden tahmin edilmesi ve sistemin geliştirilmesi amacıyla fırsatların yakalanmasıdır.
Denetim periyodu ve süresi, denetlenecek birim, bölümler, faaliyetler, ürün ve hizmetlerin kritikliği ve geçen dönemlerde yaşanan problemlerin derecesi doğrultusunda, belli bir plan dahilinde belirlenerek gerçekleştirilir. Yürütülen faaliyetlerdeki kontrol mekanizmasının devamlılığının sağlanması ve sistematik yaklaşımın kurumda hakim kılınması açısından yılda en az bir defa iç tetkik faaliyetinin gerçekleştirilmesi faydalı olmaktadır. Denetimler objektif olarak, denetlenen bölümden bağımsız ve yeterlilik sahibi denetçiler tarafından gerçekleştirilmelidir.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 standardı organizasyonlara yönelik olarak müşteri memnuniyetinin artırılması, kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun sürekli gelişimini ve büyümesini sağlayan ISO kalite yönetim sistemi belgesidir. Kuruluşun faaliyetlerini öne çıkarır ve rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

Kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerin en iyi şekilde izlenmesine ve yönetimine yardımcı olur. Dünyadaki en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmalarına ve gelişimlerindeki sürekliliğin sağlanmasına olanak tanır.

  İç Tetkikçi Eğitimi Nedir?
 

Kurumunda iç tetkik faaliyetini gerçekleştirecek kişilerin alması gereken eğitimdir. Eğitim ISO 19011 standardı kapsamında verilir.
Bu eğitim genellikle İç Tetkik Eğitimi, İç Denetim Eğitimi, İç Denetçi ve İç Tetkikçi Eğitimi şeklinde de isimlendirilmektedir.

İç Tetkik Standardı Nedir?
 

ISO 19011 Standardı Genel İç Tetkik Standardıdır.

İç Tetkik Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 
  • İç tetkikin kapsamının ve tetkik çeklistinin belirlenmesi,
  • İç tetkik ilgili birimlere duyurulmuş olması,
  • İç tetkikin yapılacağı zamanın, yerin, tarihin planlanmış olması,
  • İç tetkiki gerçekleştirecek kişilerin görev yetki sorumluluklarının önceden belirlenmiş olması ve iç tetkik eğitimi almış kişilerden seçilmeleri gerekmektedir.