WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

6 Sigma Nedir?

May 18, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

6 Sigma Nedir

6 Sigma bir kuruluştaki iş başarısının sürdürebilirliğini sağlamak ve verimliliği daha da geliştirmek için kullanılan kapsamlı ve esnek bir iyileştirme uygulamasıdır. Kuruluşlardaki performans düşüklüğünün temel sebebi değişkenliktir. 6 Sigma uygulamasının temel amacı üretim faaliyetlerindeki bu değişkenliği ortadan kaldırmaktır. Bu durum üretimde toleranslar dahilinde yapılacak faaliyetlerin sürekliliğini ve devamlılığını sağlayacaktır.

6 Sigma kavramı, değişkenliklerin kontrol edilebileceğini öngören bir felsefe olup, sıfır hatayı hedefleyen kalite yönetim aracı olarak tanımlanmaktadır. Müşteri odaklı süreç yönetimine ve bu süreçlerin iyileştirilmesine önem veren, verileri akıllıca kullanarak işleyen ve bunu sürekli kılmayı sağlayan bir çalışma sistemidir. Kısaca süreçlerin iyileştirilmesini amaç edinmiş

PUKÖ Çevrimi Nedir?

PUKÖ çevrimi nin açılımı sırasıyla şu şekildedir:
Planla,
Uygula,
Kontrol et,
Önlem al.

PUKÖ çevrimi nin en önemli noktası Planlamadır. Planlama evresi ne kadar iyi olursa diğer evrelerde sorun çıkma olasılığı en aza iner. Önlem al evresi belki çok az bir işlev kazanır. Bunun için planlama aceleye getirilmeden düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Bunun için gerekli olan veriler toplanmalıdır. Planlama evresinin sağlıksız ve dikkatsiz yapılması kontrol et evresinin de uzamasına sebep olur. Bu da sonuç olarak döngünün uzamasına ve sürecin istenen verime ulaşmasını engeller.

Uygulama aşaması planın uygulandığı aşamadır. Yürütülen her faaliyetin plana göre icra edilmesidir. Bu aşamanın sorunsuz gerçekleşmesi planlama evresine bağlıdır.

Kontrol etme aşaması, yürütülen faaliyetin sonuç verip vermediğinin verdiyse ne düzeyde verdiğinin incelendiği aşamadır. Bunun için performans kriterleri dikkate alınır. Performans kriterleri planlama dokümanında belirtilen periyotlarda takip edilir analizleri yapılır. Eğer sonuçlar başarılı çıkarsa değerler/performans kriterleri iyileştirilir.

Önlem al evresi eksiklerin belirlenip, giderilmeye çalışıldığı aşamadır. Hedeflenen ve gerçekleşen performans durumuna göre çalışmalar yapılır. Limit altında kalan performans değerleri için düzeltici faaliyet başlatılır.

10.3 Sürekli İyileştirme
Kuruluş, Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli  iyileştirmelidir.

Kuruluş, analiz ve değerlendirmenin sonuçlarını, yönetimin gözden  geçirmesi çıktılarını, sürekli iyileşmenin parçası olarak ihtiyaç ve fırsatların  belirlenmesinin tayini için değerlendirmelidir

Sürekli İyileştirme Faaliyetleri  
 • PUKÖ Çevrimi Uygulamaları
 • KAIZEN Uygulamaları
 • 6 Sigma Uygulamaları
 • Kalite Çemberi Faaliyetleri
 • Süreç İyileştirme Faaliyetleri
 • Düzeltici Faaliyetler
 • İç Tetkikler
   

Sürekli İyileştirme Felsefesini Uygulamanın Kuruluşlara Sağladığı faydalar
 
 • Kuruluş faaliyetlerinde bir canlılık oluşur.
 • Çalışanların bilgi ve beceri düzeyleri artar, motivasyonları yükselir.
 • Temel rekabet unsurlarında hızlı bir gelişme sağlanır.
 • Birbirleriyle etkileşim halinde olan bölümler ortak sorunlarını en kısa yoldan, kalıcı bir şekilde çözerler.
 • Kuruluştaki her bir bölüm, üzerine düşen görevi daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirir.
 • Kuruluştaki her birimin aynı hedef doğrultusunda çalışması sağlanır.


Kaizen Nedir?

Sürekli iyileştirme prosesinin kaynağı Kaizen felsefesidir. Japoncada  Kai, değişim, Zen, iyi daha iyi anlamına gelir. Bu iki sözcüğün birleşmesi ile oluşan Kaizen, herkesi kapsayan sürekli iyileştirme anlamına gelmektedir. Bu kelime ayrıca bir felsefeyi ve bir yaşam  biçimini de ifade eder: O da “Her geçen günün bir önceki günden  daha iyi olması için yürütülen faaliyetlerde ve günlük yaşamımızda sürekli çaba göstermektir.”

Aslında gerçekleştirilecek iyileştirmedeki amaç, küçük küçük zıplamalarla ama sürekli bir iyileştirme faaliyetini ifade etmektedir.

Sürekli iyileştirme uygulamalarındaki amaç, çalışanların davranışsal olarak her durumu tartışmaya açması ve sonra bunu iyileştirmenin  yollarını aramasıdır.