WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

ISO 10002 Standardı

Jun 15, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

ISO 10002 Nedir?

SO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, günümüzde aynı sektördeki işletmelerin sayısının artması buna bağlı olarak da müşteri beklentilerinin çoğalması ve değişmesi ile önemini daha da arttırmıştır. İşletmelerin devamlılıklarını sağlayabilmeleri, bulunduğu sektörde ayakta durabilmeleri, marka değeri oluşturabilmeleri ve bu marka değerlerini koruyabilmeleri için mutlak olarak müşteri memnuniyetine önem vermeleri gerekmektedir.

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sisteminin Kuruluşlara Faydaları Nedir?

 • Müşterilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda faaliyetlerde iyileştirmeler sağlanır,
 • Müşteri şikayetleri konusunda çalışanların bilinç ve dikkatlerini geliştirir.
 • Müşterinin önemsendiğini gösterilir,
 • Müşteri memnuniyeti sağlanır,
 • Şikayetlerin tekrarını engelleyerek çözüm olanakları sunulur,
 • Kuruluşun itibarını arttırır,
 • Müşterileri elde tutma maliyetleri azaltılır.

 

ISO 28000 Nedir?

ISO 28000 standardı Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2007 yılında yayımlanmıştır. ISO 28000 standardı, her sektörden kuruluşların kullanabileceği bir şekilde ve işletmelerin daha düşük stok, daha yüksek karlılık ve verimlilik, daha çevik bir yapılanma, daha kısa bir tedarik süresi, daha yüksek kar ve daha fazla müşteri bağımlılığı yaratacak şekilde tasarlanmıştır. 

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, birçok işletme için tedarik zincirindeki iş sürekliliğinin ve iş etkinliğinin sağlanmasında hayati önem taşıyan avantajlar getirmektedir. Bazı kuruluşlarda tedarik zinciri o kadar önemlidir ki, ortaya çıkabilecek muhtemel aksamalar, işletmeyi kökünden sarsacak bir etkiye sahiptir. Bu tür işletmelerin tedarik zincirine yönelik risklerini doğru tespit etmiş olması ve etkin bir şekilde bu riskleri yönetmesi, yürüttükleri faaliyetlerin etkinliği ve sürekliliği bakımından son derece önemlidir. İşletmelerin devamlılığı bakımından bu risklerin öngörülmesi ve yeterli önlemlerin alınmış olması gerekmektedir.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları Nedir?
 
 • Tedarik zincirinde oluşabilecek risklerin kontrol altına alınmasını sağlar,
 • Üretim faaliyetlerini destekleyen malzeme, servis ve bilgi akışı düzenli sağlanır,
 • Tedarik edilen ham madde, yarı mamul, parça, servis gibi mal ve hizmetler standart şekilde temin edilir,
 • Güvenlik ihlalleri ile kaza ve acil durum hallerinin önüne geçilmesini sağlar,
 • Kuruluşun itibarı ve rekabet gücü yükselir.