WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

CE Belgesi Nedir?

june 11, 2022 |  Posted by Admin  | 

 CE belgesi nin harfleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde serbest dolaşımda bulunan birçok üründe “Conformite European” kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret Topluluk içinde satılan ürünlerin asgari güvenlik, sağlık ve çevre koruma gereklerine göre denetlendiğini/ değerlendirildiğini gösterir. Avrupa Ekonomik Topluluğu içerisinde satın aldığınız yeni bir televizyon, telefon, mutfak robotu, çamaşır makinesi veya kırtasiye malzemelerinde CE işaretini görürsünüz. CE işareti aynı zamanda tüm üreticilerin hesap verilebilir aynı kurallara uyumunu zorunlu kılarak adil rekabet koşullarını ifade eder.

 CE Belgesi Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

CE belgesi Avrupa Birliğine üye ülkeler ile Türkiye’de geçerlidir.
CE belgesinin güven ifade etmesinden ötürü küresel anlamda tanınırlığı ve bilinirliği her geçen gün artmaktadır. Direk yasal mevzuat bu belgeyi zorunlu kılmasa dahi, Asya, Ortadoğu ve Uzakdoğu’daki birçok ülkede de gönüllülük esasında belge kabul görmektedir.

Avrupa Ekonomik Topluluğu dışında yer alan diğer ülkeler de kendi yasal mevzuatları gereği başka belgeler talep etseler de müşterilerin tedarikçi seçimlerinde de ‘CE’ işaretinin belirleyici bir faktör olabilmektedir.

CE Belgesi Neden Önemlidir?
 

“Avrupa’ya uygunluk”  ( Conformite European ) anlamına gelen CE belgesi, Avrupa Ekonomik Topluluğunun “yeni yaklaşım politikası” kapsamında teknik mevzuata uyum çerçevesinde 1987 yılında yayınlanan “Yeni Yaklaşım Direktifleri” ürünleri için geçerli olan bir işarettir. CE belgesi olan bir ürün, ilgili Avrupa Ekonomik Topluluğu direktiflerinin temel güvenlik ve sağlık gereksinimlerini yeterli düzeyde karşıladığı kabul edilmektedir. Her talimatta bulunan temel güvenlik ve temel sağlık gereksinimleriyle alakalı zorunlu koşullar bu çerçeveye giren bütün ürünler tarafından karşılanması zorunludur. Özetlemek gerekirse CE belgesini sadece bir kalite işareti olarak görmemek gerekmektedir. CE belgesi ürünün çevreye, insana ve doğaya karşı olan güvenlik şartlarını sağladığının bir güvencesidir. Bu güvence sayesinde ürün ticari olarak Avrupa’da bir kimlik sahibi olur.

CE Belgesi Yönetmelikleri
 
 1. 89/106/EEC CE BELGESİ Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 2. 98/37/EC CE BELGESİ Makine Emniyeti Yönetmeliği
 3. 73/23/EEC CE BELGESİ Alçak Gerilim Cihazları Yönetmeliği
 4. 89/336/EEC CE BELGESİ Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
 5. (2004/22/EC) CE BELGESİ Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği
 6. 93/42/EEC CE BELGESİ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
 7. (98/79/EC) CE BELGESİ Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
 8. (90/385/EEC) CE BELGESİ Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
 9. 2000/14/EC CE BELGESİ Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik
 10. 88/378/EEC CE BELGESİ Oyuncaklar Yönetmeliği
 11. 87/404/EEC CE BELGESİ Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği
 12. 89/686/EEC CE Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 13. 90/396/EEC CE Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik
 14. 92/42/EEC CE Yeni Sıcak Su Kazanlarına Dair Yönetmelik
 15. 97/23/EC CE Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği
 16. 95/16/EC CE Asansör Yönetmeliği
 17. 99/36/EC CE Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yön.
 18. 2000/9/EC CE Kablolu Taşıma Tes. Yön.
 19. (90/384/EEC) CE Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği
 20. (94/9/EC) CE Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili Yönetmelik
 21. (93/15/EEC) CE Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler Yönetmeliği
 22. (94/25/EC) CE Gezi Tekneleri Yönetmeliği