WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

AS 9110 Emniyet Politikası

June 05, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

Emniyet politikası, AS 9110 standardının diğer tüm ISO 9001 tabanlı kalite yönetim sistemleriyle olan en önemli  farklarından bir tanesidir.

AS 9110 nedir?

AS 9110 standardı özel, ticari ve askeri uçaklara bakım, onarım ve revizyon hizmeti veren kuruluşlar için oluşturulmuş kriterleri belirler. Bu standart FAA’dan Parça İmalat Onayı almak isteyip, uçak parçaları ve bileşenlerini üreten şirketler için de geçerlidir.

 

AS 9110 Emniyet Politikasının Şartları Nedir?
 
  • Kuruluşun emniyet hedefleri için bir çerçeve oluşturacak şekilde belirlenmelidir,
  • Kuruluş personelin emniyet ve tehlikelerle ilgili raporlamalarını teşvik etmeli, bunun sonucunda herhangi bir cezai müeyyideyle karşılaşmayacağı taahhüt edilmeli,
  • Kuruluştaki emniyet ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirileceği taahhüt edilmelidir,
  • Emniyet politikası tüm çalışanlara duyurulmalıdır.
     
 AS 9110 un AS 9100 den farkları

5.2.3 Establishing and Communicating the Safety Policy (Emniyet Politikası)

Kuruluş kalite politikasının yanı sıra bir emniyet politikasını oluşturmalı, duyurmalı ve belli dönemlerde gözden geçirmeli

5.3 Organizasyonda bazı önemli roller tanımlanmıştır
5.3.1 Accountable Manager (Finans Müdürü)
5.3.2 Quality Manager (Kalite Müdürü)
5.3.3 Other Appointed Manager(s) (Atanmış Diğer müdürler)