WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

HACCP Nedir?

june 12, 2022 |  Posted by Admin  | 

 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları), güvenli gıda üretimi için ham madde, katkı, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerinin seçimi ve değerlendirilmesi, işletmeye kabulü, üretim aşamaları, son muhafaza ve sevkiyatı dahil olmak üzere kontrol altında tutan bir yönetim sistemi yaklaşımıdır.
 

HACCP Gıda Güvenliği
 

HACCP gıda güvenliği, gıdalarda takip edilmesi ve dikkat edilmesi gereken en önemli kalite olgularından bir tanesidir. HACCP standardı temelinde, Toplam Kalite Yönetim sistemi ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin oluşturduğu gıda güvenliğini yönetim sistemidir. Kalite yönetim sistemi temelinde, tehlike analizi ve kritik izleme noktalarının kontrolü ve takibini esas alan bir kalite sistemi olarak tarif edilir. İnsanoğlunun temel hayat kaynağı olan gıdaların hijyen ve bulaşma risklerinin önlenmesi, risk yönetimi çerçevesinde takip edilmesi ve etkin üretim tekniklerinin uygulamalarını esas alan bir sistemdir. HACCP günümüzde ISO 22000 Gıda Güvenliği Sisteminin temelini oluşturmakla birlikte tüm dünyada Gıda Güvenliği standartlarına kaynak olma özelliği taşımaktadır. Gıda sektörünün yanı sıra ilaç sektörü ve kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır.