WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

ISO 14001 Standardı

Jun 15, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

ISO 14001 Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü imalat ve üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her süreçte çevresel faktörlerin dikkate alınarak imalat ve üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir firmanın çevresel faaliyetlerinin kontrol altına alınması ve geliştirilmesi süreçlerini tanımlayan uluslararası bir standarttır. 

ISO 14001 Standardı Aşağıda Başlıkları Verilen Bölümlerden Oluşmaktadır:

 • Genel gereksinim ve ihtiyaçlar
 • Çevre Politikası
 • Planlama
 • Operasyon ve uygulama
 • Önleyici ve düzeltici faaliyetler
 • Yönetimin gözden geçirilmesi eksikliklerin giderilmesi


ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 • Küresel ve ulusal yasa ve mevzuatlara uyumu artırır,
 • Kurumun çevresel performansı artırır,
 • Kuruluşun piyasa itibarını arttırır,
 • Kuruluşun uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olması, yurt dışı pazarlara açılmasını kolaylaştırır, küresel pazarda rekabet avantajı sağlar,
 • Standardı kullanan işletmenin Pazar payını ve itibarını artırır,
 • Maliyet yönetimi nedeni ile masrafları azaltır, üretimi artırır,
 • Ani gelişen acil durumlara (deprem, sel, yangın vb.) hazırlıklı bulunmayı sağlar,
 • Çevre kirliliğini üretimin başladığı yerden kontrol altına alarak azaltır,
 • Girdi kontrolü ve enerji tasarrufu sağlar,
 • Yetki ve izin belgelerinin alınmasını kolaylaştırır,
 • ISO 14001 sayesinde global pazarda yüksek geçerlilik oranı sağlar,
 • İşletme çalışanlarında çevre bilincinin oluşmasını sağlar,
 • Kuruluşun uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olması, yurt dışı pazarlara açılmasını kolaylaştırır,
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden bir adım öne çıkarır,
 • Çevreyi kirleten sanayi atıklarının azaltılmasını sağlar.