WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

ISO 9001 Standardı

Jun 22, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 standardı organizasyonlara yönelik olarak müşteri memnuniyetinin artırılması, kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun sürekli gelişimini ve büyümesini sağlayan ISO kalite yönetim sistemi belgesidir. Kuruluşun faaliyetlerini öne çıkarır ve rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

Kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerin en iyi şekilde izlenmesine ve yönetimine yardımcı olur. Dünyadaki en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmalarına ve gelişimlerindeki sürekliliğin sağlanmasına olanak tanır.

  ISO 9001:2015 Standardı Aşağıda Verilen Bölümlerden Oluşmaktadır:
 
 • Kapsam
 • Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
 • Terimler ve tarifler
 • Kuruluşun bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destekler
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
   
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
 
 • Pazarda daha istikrarlı bir firma olmanıza olanak sağlar,
 • Kuruluşun piyasa itibarını arttırır,
 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlar,
 • Kuruluşun uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olması, yurt dışı pazarlara açılmasını kolaylaştırır,
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlar,
 • Girdi kontrol ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlar,
 • İyi bir kalite yönetim sistemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder,
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden bir adım öne çıkarır,
 • Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar,
 • İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı artırır,
 • Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onları sürece dahil eder,
 • Daha iyi müşteri hizmetleriyle daha çok müşteri kazandırır,
 • Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.