WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

ISO 9001 Standardı

Jun 22, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

ISO 9001:2015 Revizyonu ile ISO 9001:2008 Standardı Arasındaki Farklar Nelerdir?

ISO 9001 standardının 2015 revizyonu ile birlikte tüm standart maddelerinde gerek kavramsal gerekse yapısal olarak bir çok değişiklik yansıtılmıştır.Bu değişikliklerden bazıları;

Firmalar Kuruluşun Bağlamı maddesi altında, kuruluşlarının ana faaliyetlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamaları ve bunların farkında olmaları beklenmektedir.

ISO 9001:2008 kapsamında yer alan tüm prosedürler, talimatlar, planlar, ve kalite kayıtları, ISO 9001:2015 ile birlikte “Dokümante Edilmiş Bilgi” olarak tanımlanmaya başlanıldı.

ISO 9001:2008 de hariç tutmalar vardı. Eğer uygulamadığınız bir standart maddesi bulunuyorsa bu el kitabında tanımlanarak hariç tutulup, kalite yönetim sistemi dışında bırakılabiliyordu. ISO 9001:2015 revizyonu ile standart gereği hiç bir maddeyi bir cümle ile hariç tutma imkanımız kalmadı.

ISO 9001 standardının 2015 revizyonu ile Kurumların yazılı ve sözlü elde ettikleri tecrübeler Kurumsal Bilgi olarak adlandırılmış, kurumların bu kurumsal bilgiyi nasıl sakladıkları ve nasıl aktardıklarının yöntemlerini tanımlamaları istenmiştir.

ISO 9001:2015 ile ISO 9001:2008 standartları arasındaki farklardan birisi de, önleyici faaliyet yerine getirilen risk odaklı yönetim yaklaşımdır. Kısaca, riskin olduktan sonra önlenmesi yerine olmadan önce öngörülüp gereken tedbirlerin alınmasına dayalı risk odaklı yaklaşım ISO 9001′ nin yeni revizyonu kapsamında gelen yeni

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 standardı organizasyonlara yönelik olarak müşteri memnuniyetinin artırılması, kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun sürekli gelişimini ve büyümesini sağlayan ISO kalite yönetim sistemi belgesidir. Kuruluşun faaliyetlerini öne çıkarır ve rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

Kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerin en iyi şekilde izlenmesine ve yönetimine yardımcı olur. Dünyadaki en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmalarına ve gelişimlerindeki sürekliliğin sağlanmasına olanak tanır.

  ISO 9001:2015 Standardı Aşağıda Verilen Bölümlerden Oluşmaktadır
 
 • Kapsam
 • Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
 • Terimler ve tarifler
 • Kuruluşun bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destekler
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
   
ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
 
 • Pazarda daha istikrarlı bir firma olmanıza olanak sağlar,
 • Kuruluşun piyasa itibarını arttırır,
 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlar,
 • Kuruluşun uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olması, yurt dışı pazarlara açılmasını kolaylaştırır,
 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlar,
 • Girdi kontrol ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlar,
 • İyi bir kalite yönetim sistemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder,
 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden bir adım öne çıkarır,
 • Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar,
 • İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı artırır,
 • Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onları sürece dahil eder,
 • Daha iyi müşteri hizmetleriyle daha çok müşteri kazandırır,
 • Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.