WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

OHSAS 18001 Standardı

Jun 11, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

OHSAS 18001 Nedir?


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, bir yandan kuruluşun yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken diğer taraftan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri yönetmenizi ve azaltmanızı sağlar, iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır, kuruluşun sürekli gelişimini ve büyümesini sağlar. Kuruluşun faaliyetlerini öne çıkarır ve rekabet avantajı sağlar.

OHSAS 18001 Standardı Aşağıda Bölümlerden Oluşmaktadır:
 • Kapsam

 • Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar

 • Terimler ve tarifler

 • ISG Yönetim Sistemi Unsurları

 • Genel Şartlar

 • ISG Politikası

 • Planlama

 • Uygulama ve Çalıştırma 

 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

 • Yönetimin Gözden Geçirmesi

OHSAS 18001 Standardının Kuruluşlara Sağlayacağı Kazanımlar
 
 1. Pazarda daha istikrarlı bir firma olmanıza olanak sağlar,

 2. Kuruluşun piyasa itibarını arttırır,

 3. Çalışanların İSG bilincinde artış sağlar,

 4. ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,

 5. Kuruluşun uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olması, yurt dışı pazarlara açılmasını kolaylaştırır,

 6. Çalışanların güvenli bir çalışma ortamında çalışmasına imkan sağlar,

 7. Uluslararası bir standarda uyum taahüdü vermek rakiplerden bir adım öne çıkarır,

 8. İş sağlığı ve güvenlik süreçlerini sürekli gözden geçirip iyileştirmek sisteminizi ve çalışma şartlarını iyileştirir, müşteri ve çalışan memnuniyetini arttırır,

 9. Standarda uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.