WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

ISO 28000 Standardı

Jun 15, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

ISO 28000 Nedir?

ISO 28000 standardı Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından 2007 yılında yayımlanmıştır. ISO 28000 standardı, her sektörden kuruluşların kullanabileceği bir şekilde ve işletmelerin daha düşük stok, daha yüksek karlılık ve verimlilik, daha çevik bir yapılanma, daha kısa bir tedarik süresi, daha yüksek kar ve daha fazla müşteri bağımlılığı yaratacak şekilde tasarlanmıştır. 

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, birçok işletme için tedarik zincirindeki iş sürekliliğinin ve iş etkinliğinin sağlanmasında hayati önem taşıyan avantajlar getirmektedir. Bazı kuruluşlarda tedarik zinciri o kadar önemlidir ki, ortaya çıkabilecek muhtemel aksamalar, işletmeyi kökünden sarsacak bir etkiye sahiptir. Bu tür işletmelerin tedarik zincirine yönelik risklerini doğru tespit etmiş olması ve etkin bir şekilde bu riskleri yönetmesi, yürüttükleri faaliyetlerin etkinliği ve sürekliliği bakımından son derece önemlidir. İşletmelerin devamlılığı bakımından bu risklerin öngörülmesi ve yeterli önlemlerin alınmış olması gerekmektedir.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi Faydaları Nedir?
 
  • Tedarik zincirinde oluşabilecek risklerin kontrol altına alınmasını sağlar,
  • Üretim faaliyetlerini destekleyen malzeme, servis ve bilgi akışı düzenli sağlanır,
  • Tedarik edilen ham madde, yarı mamul, parça, servis gibi mal ve hizmetler standart şekilde temin edilir,
  • Güvenlik ihlalleri ile kaza ve acil durum hallerinin önüne geçilmesini sağlar,
  • Kuruluşun itibarı ve rekabet gücü yükselir.