WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

ISO 45001 Standardı

Jun 13, 2022 |  Posted by Admin  | 


 

ISO 45001 Nedir?


ISO 45001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, ilgili yasal mevzuatları destekleyen, kuruluştaki riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemidir.

ISO 45001 Standardı Yayımlandı
 

İlk olarak 2004 yılında çalışmalarına başlanılan ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği standardı, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayımlandı. Yeni standardın OHSAS 18001’in yerine geçmesi planlanıyor. ISO 45001 standardının ana yapısı, ISO 9001 standardının yeni revizyonunda olduğu gibi 10 temel maddeden oluşmaktadır.

ISO 45001 Standardının Kuruluşlara Sağlayacağı Kazanımlar
 
  • Kuruluşunuzda olması muhtemel iş kazası ve meslek hastalıkları oranını düşürmenizi sağlar, iş gücü kaybı önlenir,

  • Kuruluş içinde iyi ve güvenli çalışma ortamı elde edilerek çalışan memnuniyeti sağlanır,

  • Yasal taraflar karşısında, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanır,

  • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlanır,

  • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durması, yavaşlaması önlenerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılması sağlanır, işletme maliyetlerinin düşürülmesi sağlanır,

  • Yürütülen faaliyetlerde arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde düşüş elde edilir,

  • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımı ve kültürün oluşması sağlanır,

  • ISO 45001 belgesine sahip olmak, iş sağlığı ve güvenliği ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygun bir kuruluş haline gelmenize yardımcı olur, uluslararası arenada prestij sağlar.