WE ARE IMPROVING THE WORLD

With Our Experience

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

june 07, 2022 |  Posted by Admin  | 

I

ISO 22301 Nedir?
 

Kuruluşların, faaliyetlerini etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütebilmeleri için kontrol altında tutmaları gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği, bir organizasyonun üretim ve servis faaliyetlerinin kesintiye uğraması sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir şartlar altında faaliyetlerini sürdürebilme kapasitesidir.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Kuruluşlara Faydaları Nelerdir?
 
 • Yürütülen faaliyetlerle ilgili mevcut ve gelecekteki riskleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar,
 • Olayların etkilerini minimize eder,
 • Kriz zamanlarında kritik süreçlerin çalışmasını garanti eder,
 • Yürütülen faaliyetlerde sürekliliğinin sağlanması ile günümüz rekabet koşullarında avantaj sağlar,
 • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların ihtiyaçları risk değerlendirmeleri ile korunur,
 • Yürütülen faaliyetlerde yaşanabilecek muhtemel olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesi sağlanır,
 • Kuruluşun faaliyetlerinin icrasını ve kurumsal bilginin aktarılmasını garanti edecek dokümante edilmiş bilgi sağlanır,
 • Kuruluşun saygınlığı ve itibarı korunur,
 • Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.
   
ISO 22301 Standardını Kimler Kullanabilir?
 

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektördeki kuruluşların tüm organizasyonlarında, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilen bir standarttır.