TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

Aralık 8, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi standardı, sağlık hizmeti veren kuruluşların tercih edilebileceği bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standarttaki şartlar, ISO 9001:2015 standardı şartlarını temel almakla birlikte, sağlık hizmetleri için ek spesifik tanımlamaları içerir. Bu standart, temel sağlık, hastane öncesi bakım ve hastane servisleri, üçüncül sağlık hizmetleri, bakım evleri, düşkünler evleri, önleyici sağlık hizmetleri, zihinsel engelliler bakım hizmetleri, dişçilik, fizik tedavi, meslek hastalıkları sağlık hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri ve eczaneler olmak üzere tüm sağlık sektöründe uygulanabilecek bir yönetim sistemi standardıdır.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sisteminin Kuruluşa Faydaları

• Sağlık hizmetlerine yönelik süreç bazlı yönetim sitemini oluşturur,
• Sağlık hizmetleri kapsamında yürütülecek etkin süreç yönetimi ile, süreçler kontrol altında tutulur, hataları azaltılır ve hizmet maliyetleri düşürülür,
• Sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlarda, faaliyetlerin planlanması yapılır ve kontrolü sağlanır,
• Risk tabanlı yönetim sistemi sayesinde sağlık hizmetlerinde muhtemel karşılaşılabilecek riskler alınacak önlemlerle bertaraf edilir, 
• Ülkemizdeki sağlık hizmeti alacak müşteriler ile Avrupalı müşteriler için rekabet avantajı sağlar,
• Çalışanların motivasyonunu arttırır,
• Yasal takipleri ve yaptırımları önler,
• Kuruluş olarak yüksek prestij ve kurumsal saygınlık sağlar.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı

 • Uygun Bakım: Hastada minor komplikasyon derecesine göre veya bir terapistin değerlendirmesine göre tedavi
 • Ulaşılabilirlik: Sağlık hizmetleri erişilebilir ve ulaşılabilir olması ,
 • Bakımın devamı: Bakım ve tedavi sonrası da izleme ve kontrol ,
 • Etkinlik: Hasta için en kısa sürede tedavi  , 
 • Verim: Hasta için en az kaynak ile en iyi sonuç elde edilmesi ,
 • Eşitlik: Her hastaya aynı hizmetin verilmesi ,
 • Kanıt: Belge ve kanıta dayalı tedavi ,
 • Fiziksel Ve Psikolojik Destek: Hastanın rızası ile fiziksel ve psikolojik desteğin sağlanması ,
 • Hasta Bilgilendirilmesi: Hastanın tedavinin tüm aşamalarında bilgilendirilmesi
 • Hasta Güvenliği: Sağlık operasyonları ile ilgili tüm risklerin tanımı
 • Zamanında Erişebilirlik: Mantıksız bekleme süreleri olmadan sağlık hizmeti.

ISO 9001:2015
ISO 14001
OHSAS 18001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye