Tesis Güvenlik Belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi

Aralık 31, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

Tesis Güvenlik Belgesi Nedir ?

Tesis Güvenlik Belgesi, bir kuruluşta bulunan veya bulunabilecek gizlilik dereceli bilgi, belge, proje ve sistem/malzemelerin fiziki güvenliklerinin sağlanması için, tesisin bulunduğu yer, çevre şartları ve maruz kalabileceği iç ve dış tehditler göz önüne alınarak projelendirilmiş olan koruma önlemlerinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından denetlenerek uygun bulunduğunu belirten ve bu kurallara uyan firmaya verilen belgeye denir.

Tesis Güvenliği Belgesini Kimler Alabilir ?

Her yıl Ocak ayında yayımlanan Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Silâh ve Mühimmatı Sanayi Listesinde yer alan projelerde görev üstlenmek isteyen firmalarla, Türk Silahlı Kuvvetlerine savunma sanayi ile ilgili silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedarik hizmetini sunan firmalar Tesis Güvenlik Belgesini almak zorundadırlar.

Yürürlükte bulunan Savunma sanayi güvenliği yönetmeliği NATO ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Tesis Güvenlik Belgesi almak zorunda olduklarını belirtmektedir. Tesis Güvenlik Belgesi, sanayi güvenliği uygulamaları bakımından gerçek veya tüzel bir kişiye ait bir tesisin, belgede belirtilen gizlilik derecesine uygun durumda olduğunu gösteren idari bir tespit niteliğinde olup, kuruluşun talebi üzerine ve sadece Türkiye sınırları içinde mal ve hizmet üretmek üzere ve Türkiye Cumhuriyeti şirketler hukuku mevzuatına uygun olarak kurulmuş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından aranan şartları sağlayan kuruluşlar alabilir.

Ayrıca yabancı ortak bulunduran firmaların bu belgeleyi alabilmesi için, Firmanın TÜRK uyruklu en üst yetkilisi tarafından, TSK için yürütülen projelere ulaşmayacağını belirten taahhütnameler verilmesi gerekmektedir.

Tesis Güvenlik Belgesi Kaç Çeşittir ve Nereden Alınır?

Tesis Güvenlik Belgesi iki çeşittir:

 • Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi
 • NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesidir.

Tesis Güvenlik Belgesi ile ilgili denetim yapma belgesini verme yetkisi Milli Savunma Bakanlığındadır. NATO’ya iş yapacak firmaların ayrıca NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesini de alması gerekir.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi standardı, sağlık hizmeti veren kuruluşların tercih edilebileceği bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standarttaki şartlar, ISO 9001:2015 standardı şartlarını temel almakla birlikte, sağlık hizmetleri için ek spesifik tanımlamaları içerir. Bu standart, temel sağlık, hastane öncesi bakım ve hastane servisleri, üçüncül sağlık hizmetleri, bakım evleri, düşkünler evleri, önleyici sağlık hizmetleri, zihinsel engelliler bakım hizmetleri, dişçilik, fizik tedavi, meslek hastalıkları sağlık hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri ve eczaneler olmak üzere tüm sağlık sektöründe uygulanabilecek bir yönetim sistemi standardıdır.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sisteminin Kuruluşa Faydaları

• Sağlık hizmetlerine yönelik süreç bazlı yönetim sitemini oluşturur,
• Sağlık hizmetleri kapsamında yürütülecek etkin süreç yönetimi ile, süreçler kontrol altında tutulur, hataları azaltılır ve hizmet maliyetleri düşürülür,
• Sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlarda, faaliyetlerin planlanması yapılır ve kontrolü sağlanır,
• Risk tabanlı yönetim sistemi sayesinde sağlık hizmetlerinde muhtemel karşılaşılabilecek riskler alınacak önlemlerle bertaraf edilir, 
• Ülkemizdeki sağlık hizmeti alacak müşteriler ile Avrupalı müşteriler için rekabet avantajı sağlar,
• Çalışanların motivasyonunu arttırır,
• Yasal takipleri ve yaptırımları önler,
• Kuruluş olarak yüksek prestij ve kurumsal saygınlık sağlar.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı

 • Uygun Bakım: Hastada minor komplikasyon derecesine göre veya bir terapistin değerlendirmesine göre tedavi
 • Ulaşılabilirlik: Sağlık hizmetleri erişilebilir ve ulaşılabilir olması ,
 • Bakımın devamı: Bakım ve tedavi sonrası da izleme ve kontrol ,
 • Etkinlik: Hasta için en kısa sürede tedavi  , 
 • Verim: Hasta için en az kaynak ile en iyi sonuç elde edilmesi ,
 • Eşitlik: Her hastaya aynı hizmetin verilmesi ,
 • Kanıt: Belge ve kanıta dayalı tedavi ,
 • Fiziksel Ve Psikolojik Destek: Hastanın rızası ile fiziksel ve psikolojik desteğin sağlanması ,
 • Hasta Bilgilendirilmesi: Hastanın tedavinin tüm aşamalarında bilgilendirilmesi
 • Hasta Güvenliği: Sağlık operasyonları ile ilgili tüm risklerin tanımı
 • Zamanında Erişebilirlik: Mantıksız bekleme süreleri olmadan sağlık hizmeti.

ISO 9001:2015
ISO 14001
OHSAS 18001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye