Özel Proses Nedir

Özel Proses Nedir

Kasım 5, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

Özel proses, yeterlilikleri üretim aşamasında yapılacak muayene ve deneylerle tespit edilemeyen, proses hataları ancak üretimden sonraki kullanım aşamalarında tespit edilebilen proseslerdir.

Özel Proses Denetimleri

Özel prosesler kritik prosesler oldukları için belli periyotlarla bağımsız bir birim tarafından (kalite birimi), daha önceden belirlenmiş özel proses kontrol planını kapsamında denetime tabi tutulmalıdır.

Özel Proses Örnekleri

 • Nikel krom kaplama
 • Altın kaplama
 • Kaynak
 • Lehimleme
 • Vernikleme

Üretim Prosesi

Üretim prosesi gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde önlem alınır.

Proses Nedir?

Proses bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya da daha çok çıktı şekline dönüştürülmesinin sağlandığı faaliyetler kümesidir.

Üretim Prosesi Nedir?

Bir kuruluşun dış tedarikçiden temin ettiği ham maddeyi mamul/yarı mamul haline getirinceye kadar üretime yönelik uyguladığı tüm faaliyetler üretim sürecini oluşturur.

Üretim Prosesinin Amacı Nedir?

Üretim prosesinin amacı, kuruluştaki mevcut malzemeleri, personel iş gücünü, makine/teçhizat kaynaklarını en uygun şekilde değerlendirerek, talep edilen ürünü istenilen zamanda/maliyette ve müşteri memnuniyetini de sağlayacak şekilde üretmektir.

Üretim Prosesinin Etkileşimde Olduğu Süreçler Nelerdir?

 • Tedarik süreci
 • Kalite Süreci
 • Tasarım Süreci
 • Eğitim Süreci

Proses Bazlı Yönetim Sisteminin Yararları Nedir?

 • Müşteri koşullarına, yasal koşullara, kuruluşun kendi koşullarına ulaşılmasını kolaylaştırır,
 • Süreçlerin katma değer açısından değerlendirilmesi ve öncelikli olanların belirlenmesini sağlar,
 • Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek, daha iyi performans sağlamanın yollarına ulaşılır,
 • Objektif ölçümlere dayandırılarak süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin yolu açılır,
 • Kaynakların optimum kullanımı sağlanır,
 • Yönetimsel kararları almada kolaylık sağlar,
 • Müşteri ve kuruluş için iletişim kolaylığı sağlar.

Proseslerin Temel Özellikleri

 • Prosesler, tanımlanabilir özelliğe sahiptirler,
 • Prosesler , ölçülebilirler,
 • Prosesler , yinelenme özelliğine sahiptirler,
 • Prosesler , kontrol edilebilirler,
 • Prosesler , katma değer yaratma özelliğe sahiptirler.

Proses Kartı Nedir?

Yapılarında kalite yönetim sistemin kurmuş kuruluşlar, süreçlerinin performanslarını süreç kartları ile takip ederler.

Proses Kartlarının Temel Unsurları Nedir?

Müşteri gereksinim ve beklentileri karşılayacak şekilde kapsam oluşturulur,
Prosesin girdileri ve çıktıları belirtilir,
Etkileşimde olduğu diğer süreçler belirtilir,
Süreç sahibi ve sorumlusu tanımlanır,
Sürecin faaliyetini gerçekleştirirken kullanacağı kaynaklar tanımlanır,
Süreç performans kriterleri tanımlanır,

AS 9100 Tabanlı Standartlar Nelerdir

 • AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi (Havacılık/uzay endüstrisi için parçalar, komponentler ve gruplar da dahil olmak üzere tasarım ve üretim yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir. )
 • AS 9110 Kalite Yönetim Sistemi (Havacılık/uzay endüstrisindeki bakım ve onarım yapan kuruluşlarda uygulanabilir. )
 • AS 9120 Kalite Yönetim Sistemi ( Havacılık/uzay endüstrisi için üretilmiş parçaları stoklayan veya dağıtımını yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir.


ISO 9001
ISO 14001
AS 9100
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye