ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Aralık 19, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

ISO 22000 standardının temel amacı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm parametreleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kurulmasıdır. Amaç sağlıklı ve güvenli gıda üretiminin teminidir. Bu amaçla günümüzde üreticiler, işleyiciler, taşıyıcılar, toptan ve perakende satış kuruluşlarının dahil olduğu çeşitli gruplar için, sistematik bir yaklaşım olan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi geliştirilmiştir. Eski yaklaşımlarda güvenli gıda üretiminin gerçekleştirilmesi için alınan önlemlerin genellikle son üründeki kontroller kapsamında uygulandığı görülmektedir. Ürünün yapılan son kontrollerinde tespit edilen hataların telafisi bulunmamakta ve bu sistem de önleyici yaklaşımdan çok uzak bir uygulama şekliydi.

ISO 22000 Standardını Kimler Uygulayabilir

 • Çiftçiler,
 • Hasatçılar,
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni üreticileri,
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda satıcıları,
 • Gıda servisleri,
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
 • Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları,
 • Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon ajansları,
 • Ambalaj malzemesi üreticileri,
 • Gıda ile temasta bulunan diğer kuruluşlar.

HACCP Nedir?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları), güvenli gıda üretimi için ham madde, katkı, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerinin seçimi ve değerlendirilmesi, işletmeye kabulü, üretim aşamaları, son muhafaza ve sevkiyatı dahil olmak üzere kontrol altında tutan bir yönetim sistemi yaklaşımıdır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kuruluşa Faydası Nedir?

 • Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği uygulamaları ile yaşanabilecek muhtemel tehlikeler önlenir,
 • Gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçilir,
 • Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır,
 • Alınacak sistematik tedbirler ile ürün geri dönüşü engellenir ve kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlanır,
 • Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlanır,
 • Kaynak optimizasyonu sağlar ve çalışan memnuniyetinde artış görülür,
 • Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunur,
 • Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlanır,
 • Daha iyi planlama ve kurum içi koordinasyon sağlanır,
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi sağlanır,
 • Kanunlara uyum sağlanır,
 • Gıda güvenliğine gösterilen önem, pazar payının artırılmasına katkıda bulunur,
 • Yurt dışı pazarlara açılma fırsatı sağlar ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlanır,
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artış görülür.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi standardı, sağlık hizmeti veren kuruluşların tercih edilebileceği bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standarttaki şartlar, ISO 9001:2015 standardı şartlarını temel almakla birlikte, sağlık hizmetleri için ek spesifik tanımlamaları içerir. Bu standart, temel sağlık, hastane öncesi bakım ve hastane servisleri, üçüncül sağlık hizmetleri, bakım evleri, düşkünler evleri, önleyici sağlık hizmetleri, zihinsel engelliler bakım hizmetleri, dişçilik, fizik tedavi, meslek hastalıkları sağlık hizmetleri, rehabilitasyon merkezleri ve eczaneler olmak üzere tüm sağlık sektöründe uygulanabilecek bir yönetim sistemi standardıdır.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sisteminin Kuruluşa Faydaları

• Sağlık hizmetlerine yönelik süreç bazlı yönetim sitemini oluşturur,
• Sağlık hizmetleri kapsamında yürütülecek etkin süreç yönetimi ile, süreçler kontrol altında tutulur, hataları azaltılır ve hizmet maliyetleri düşürülür,
• Sağlık hizmeti sunan tüm kuruluşlarda, faaliyetlerin planlanması yapılır ve kontrolü sağlanır,
• Risk tabanlı yönetim sistemi sayesinde sağlık hizmetlerinde muhtemel karşılaşılabilecek riskler alınacak önlemlerle bertaraf edilir, 
• Ülkemizdeki sağlık hizmeti alacak müşteriler ile Avrupalı müşteriler için rekabet avantajı sağlar,
• Çalışanların motivasyonunu arttırır,
• Yasal takipleri ve yaptırımları önler,
• Kuruluş olarak yüksek prestij ve kurumsal saygınlık sağlar.

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı

 • Uygun Bakım: Hastada minor komplikasyon derecesine göre veya bir terapistin değerlendirmesine göre tedavi
 • Ulaşılabilirlik: Sağlık hizmetleri erişilebilir ve ulaşılabilir olması ,
 • Bakımın devamı: Bakım ve tedavi sonrası da izleme ve kontrol ,
 • Etkinlik: Hasta için en kısa sürede tedavi  , 
 • Verim: Hasta için en az kaynak ile en iyi sonuç elde edilmesi ,
 • Eşitlik: Her hastaya aynı hizmetin verilmesi ,
 • Kanıt: Belge ve kanıta dayalı tedavi ,
 • Fiziksel Ve Psikolojik Destek: Hastanın rızası ile fiziksel ve psikolojik desteğin sağlanması ,
 • Hasta Bilgilendirilmesi: Hastanın tedavinin tüm aşamalarında bilgilendirilmesi
 • Hasta Güvenliği: Sağlık operasyonları ile ilgili tüm risklerin tanımı
 • Zamanında Erişebilirlik: Mantıksız bekleme süreleri olmadan sağlık hizmeti.

ISO 9001:2015
ISO 14001
OHSAS 18001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye