HACCP Nedir?

Aralık 22, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları), güvenli gıda üretimi için ham madde, katkı, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerinin seçimi ve değerlendirilmesi, işletmeye kabulü, üretim aşamaları, son muhafaza ve sevkiyatı dahil olmak üzere kontrol altında tutan bir yönetim sistemi yaklaşımıdır.

HACCP Gıda Güvenliği

HACCP gıda güvenliği, gıdalarda takip edilmesi ve dikkat edilmesi gereken en önemli kalite olgularından bir tanesidir. HACCP standardı temelinde, Toplam Kalite Yönetim sistemi ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin oluşturduğu gıda güvenliğini yönetim sistemidir. Kalite yönetim sistemi temelinde, tehlike analizi ve kritik izleme noktalarının kontrolü ve takibini esas alan bir kalite sistemi olarak tarif edilir. İnsanoğlunun temel hayat kaynağı olan gıdaların hijyen ve bulaşma risklerinin önlenmesi, risk yönetimi çerçevesinde takip edilmesi ve etkin üretim tekniklerinin uygulamalarını esas alan bir sistemdir. HACCP günümüzde ISO 22000 Gıda Güvenliği Sisteminin temelini oluşturmakla birlikte tüm dünyada Gıda Güvenliği standartlarına kaynak olma özelliği taşımaktadır. Gıda sektörünün yanı sıra ilaç sektörü ve kozmetik sektöründe de kullanılmaktadır.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 standardının temel amacı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm parametreleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kurulmasıdır. Amaç sağlıklı ve güvenli gıda üretiminin teminidir. Bu amaçla günümüzde üreticiler, işleyiciler, taşıyıcılar, toptan ve perakende satış kuruluşlarının dahil olduğu çeşitli gruplar için, sistematik bir yaklaşım olan ISO 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi geliştirilmiştir. Eski yaklaşımlarda güvenli gıda üretiminin gerçekleştirilmesi için alınan önlemlerin genellikle son üründeki kontroller kapsamında uygulandığı görülmektedir. Ürünün yapılan son kontrollerinde tespit edilen hataların telafisi bulunmamakta ve bu sistem de önleyici yaklaşımdan çok uzak bir uygulama şekliydi.

ISO 22000 Standardını Kimler Uygulayabilir

 • Çiftçiler,
 • Hasatçılar,
 • Yem üreticileri,
 • Gıda bileşeni üreticileri,
 • Gıda üreticileri,
 • Gıda satıcıları,
 • Gıda servisleri,
 • Hazır yemek firmaları,
 • Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar,
 • Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları,
 • Ekipman sağlayan kuruluşlar,
 • Temizlik ve sanitasyon ajansları,
 • Ambalaj malzemesi üreticileri,
 • Gıda ile temasta bulunan diğer kuruluşlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kuruluşa Faydası Nedir?

 • Daha etkili ve dinamik gıda güvenliği uygulamaları ile yaşanabilecek muhtemel tehlikeler önlenir,
 • Gıda kaynaklı hastalıkların önüne geçilir,
 • Müşteri sadakati ve memnuniyetini artırır,
 • Alınacak sistematik tedbirler ile ürün geri dönüşü engellenir ve kalitesizlik maliyetlerinde düşüş sağlanır,
 • Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlanır,
 • Kaynak optimizasyonu sağlar ve çalışan memnuniyetinde artış görülür,
 • Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunur,
 • Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenmesinde kolaylık sağlanır,
 • Daha iyi planlama ve kurum içi koordinasyon sağlanır,
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi sağlanır,
 • Kanunlara uyum sağlanır,
 • Gıda güvenliğine gösterilen önem, pazar payının artırılmasına katkıda bulunur,
 • Yurt dışı pazarlara açılma fırsatı sağlar ve dış pazarda daha etkin pazarlama sağlanır,
 • Ekonomik büyüme ve kalkınma için potansiyel artış görülür.

ISO 9001:2015
ISO 14001
OHSAS 18001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye