Kategori: ISO 9001 Kalite Belgesi

AS 9100 Kalite Kontrol Süreci

Eylül 22, 2019 0

Kalite süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır. Süreç Nedir? Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Eğitim Süreci

Eylül 21, 2019 0

Eğitim süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır. Süreç Nedir? Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Tedarik Süreci

Eylül 20, 2019 0

Tedarik süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır. Süreç Nedir? Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya…

Yazar: oludeni3-kalite

ISO 9001:2015 Standardı Farkları

Ağustos 27, 2019 0

ISO 9001 2008 ile ISO 9001 2015 revizyonları arsındaki farklar 4. KURULUŞUN BAĞLAMI 4.1. KURULUŞUN VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI 4.2. İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİLERİNİN VE İHTİYAÇLARININ ANLAŞILMASI 4.3. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ 4.4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE SÜREÇLERİ 5. LİDERLİK 5.1. LİDERLİK VE BAĞLILIK 5.2. POLİTİKA 5.3. KURULUŞTAKİ ROL, SORUMLULUK VE YETKİLERİ 6. PLANLAMA 6.1. RİSK…

Yazar: oludeni3-kalite

ISO 9001:2008 VE ISO 9001:2015 Arasındaki Farklar Nelerdir

Ağustos 9, 2019 0

ISO 9001:2015 standardı yeni revizyon olarak, ISO 9001:2008 standardına göre bir çok değişiklik ve yenilikler getirmiştir. Bunlara aşağıdaki satırlarda kısaca değineceğiz. Standart maddeleri gerek numaralandırma gerekse içerik olarak tamamen değişmiştir. Standardın daha önceden getirdiği zorunlu prosedürler kavramı ortadan kaldırılmış, kuruluşun kendi ihtiyaçları doğrultusunda prosedürlerini belirleyeceği platform oluşturulmuştur. Standardın daha önceki sürümlerinde geçen kayıt, doküman, kalite kaydı,…

Yazar: oludeni3-kalite

Belgelendirme Nedir?

Ağustos 3, 2019 0

Belgelendirme nedir, bir ürünün, sürecin, kişinin veya kuruluşun sahip olduğu belirli özelliklerinin veya belli standartlara göre yürüttüğü faaliyetlerin onaylanmasıdır. Çoğu durumda bu onay, bir çeşit dış inceleme, değerlendirme veya denetim yoluyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla belgelendirme, akredite olmuş yetkili bir kişi ya da kuruluş tarafından, bir ürünün, şahsın ve kuruluşun sahip olduğu özelliklerinin, kalitesini, niteliğini veya durumunun…

Yazar: oludeni3-kalite

ISO 9001:2015 Standardı Kapsamı

Temmuz 26, 2019 0

ISO 9001 Kapsamı 1. KAPSAM 2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR 3. TERİMLER TARİFLER 4. KURULUŞ BAĞLAMIKuruluşun amacı ve stratejik tarafı ile ilişkili olarak, kalite yönetim sisteminin hedeflenen başarısını etkileyen iç ve dış hususların belirlenmesini istemektedir. 4.1 Kuruluşun Bağlamının AnlaşılmasıKuruluşun organizasyon yapısı ve bünyesinde yürüttüğü faaliyetler tanımlanır, kuruluşun amacı ve stratejik yönü ile ilgili olarak kalite yönetim…

Yazar: oludeni3-kalite