AS 9100 Risk Odaklı Yönetim Sitemi

AS 9100 Risk Odaklı Yönetim Sitemi

Eylül 27, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

Risk odaklı yönetim sistemi AS 9100 (D) standardının yeni revizyonu kapsamında getirdiği değişikliklerden bir tanesidir. Bu standarda göre kurumlar yürüttükleri faaliyetleri sekteye uğratması muhtemel risklerini tanımlamalı, derecelendirmeli, önceliklendirmeli ve takip etmelidirler.

Risk Odaklı Yönetim Sistemi Nedir

Risk Odaklı Yönetim yaklaşımını kısaca özetleyecek olursak, riskin meydana geldikten sonra önlenmesi yerine meydana gelmeden önce öngörülüp, gereken tedbirlerin alınmasına dayalı yaklaşımdır.

Risk odaklı yaklaşım yoluyla kuruluşlar risklerini analiz edebilir, kontrol edebilir ve etkin olarak yönetebilirler . Risklerini bertaraf edecek yöntemler geliştirip uygulayabilirler, risklerine değişik puanlama yöntemleri uygulayarak takip edebilirler.

Risk temelli düşünme kuruluşa, proseslerin ve kalite yönetim sisteminin planlanan sonuçlarından sapmaya yol açabilecek faktörlerin tayinini, riskin olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürecek önleyici tedbirleri almayı ve ortaya çıkacak fırsatlardan azami derecede faydalanmayı sağlar.

Teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimine bağlı olarak kuruluşlarda büyük riskler ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda globalleşme ile ürün ve hizmetlerin sunumundaki rekabet şartları zorlaştı. Kendi kuruluşunuzda her ne kadar riskleri yönetseniz de dış kaynaklı (Out Source) temini işlerde birçok riskler oluşmaya başladı. Bilgi teknolojilerinin ve internetin gelişimi de beraberinde yeni riskler getirerek kuruluşlar için birtakım zorluklar oluşturmaya başladı. Bu şartlar altında hem kuruluşların içeride yürüttüğü faaliyetlerde hemde out source faaliyetlerinde bir kontrol mekanizması kurarak Risk Yönetimi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Riskleri doğru öngörüp yönetemeyen firmalar hem ürün ve tezgah/teçhizat yönünden maddi kayıplar yaşamakta hemde ürün/malzeme teslimatında gecikmeler yaşamaktadırlar.

AS 9100 Risk ve Fırsatları Belirleme

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.1.1 Kuruluş, kalite yönetim sistemini planlarken, Madde 4.1’de atıf yapılan hususları, Madde 4.2’de atıf yapılan şartları ve aşağıdakilere atıfta bulunması gereken risk ve fırsatların tayinini değerlendirmelidir:

a) Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktısına/çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek; b) İstenen etkileri geliştirmek, c) İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak, d) İyileşmeye erişim.

Risklerin etkin yönetilebilmesi için;

  • Organizasyon hedeflerinin belirlenmesi
  • Risk kategorilerinin belirlenmesi
  • Hedeflere yönelik risklerin tanımlanması
  • Riskleri etkin yönetmek için metotlar geliştirilmesi gerekmektedir.

Riskler belirlenirken;

  • İç ve dış tetkiklerde tespit edilen aksaklıklar,
  • Ulusal ve küresel krizler,
  • Uygulamaya yeni alınan faaliyetlerin işleyen sisteme muhtemel etkileri,
  • Kalite hedeflerine erişilmesine engel teşkil eden hususlar göz önünde bulundurulur.

AS 9100 Fırsatları Belirleme

AS 9100 standardı risklerle birlikte yakalanabilecek fırsatların da belirlenmesini öngörmektedir. Bazı durumlarda belirlenen riskler bertaraf edilmeleriyle birlikte fırsatlar yaratması da muhtemeldir.

Risk İştahı Nedir?

Kuruluşun risk kapasitesini göz önünde bulundurarak hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek üzere belirlediği her bir risk türü için kabul edebildiği risk düzeyini ifade eder.

Diğer Linkler

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Otobüs Firmaları