AS 9100 Kalite Kontrol Süreci

AS 9100 Kalite Kontrol Süreci

Eylül 22, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

Kalite süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır.

Süreç Nedir?

Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya da daha çok çıktı şekline dönüştürülmesinin sağlandığı faaliyetler kümesidir.

Kalite Süreci Nedir?

Bir kuruluştaki faaliyetlerin yürütülmesi esnasında gerçekleştirilen girdi kontroller, ara kontroller ve süreç kontrollerinin tümü kalite kontrol sürecinin kapsamına girmektedir.

Kalite Kontrol Sürecinin Amacı Nedir?

Kalite kontrol sürecinin amacı, kuruluşta yürütülen faaliyetlerin belli standart dokümanlar referans alınarak girdi kontrollerinin, ara kontrollerin ve süreç kontrollerinin yapılması ve uygulanmasıdır.

Kalite kontrol Süreci Performans Parametreleri

 • Ürün geri çağırma oranı
 • Ara kontrollerde tespit edilen uygunsuzluk oranı
 • Ürün süreç kontrollerinde tespit edilen uygunsuzluk oranı

Kalite Kontrol Sürecinin Etkileşimde Olduğu Süreçler Nelerdir?

 • Yönetim Süreci
 • Tasarım Süreci
 • Depolama Süreci
 • Üretim Süreci
 • Tedarik Süreci

Süreç Bazlı Yönetim Sisteminin Yararları Nedir?

 • Müşteri koşullarına, yasal koşullara, kuruluşun kendi koşullarına ulaşılmasını kolaylaştırır,
 • Süreçlerin katma değer açısından değerlendirilmesi ve öncelikli olanların belirlenmesini sağlar,
 • Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek, daha iyi performans sağlamanın yollarına ulaşılır,
 • Objektif ölçümlere dayandırılarak süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin yolu açılır,
 • Kaynakların optimum kullanımı sağlanır,
 • Yönetimsel kararları almada kolaylık sağlar,
 • Müşteri ve kuruluş için iletişim kolaylığı sağlar.

Süreçlerin Temel Özellikleri

 • Süreçler, tanımlanabilir özelliğe sahiptirler,
 • Süreçler, ölçülebilirdirler,
 • Süreçler, yinelenme özelliğine sahiptirler,
 • Süreçler, kontrol edilebilirdirler,
 • Süreçler, katma değer yaratma özelliğe sahiptirler.

Süreç Kartı Nedir?

Yapılarında kalite yönetim sistemin kurmuş kuruluşlar, süreçlerinin performanslarını süreç kartları ile takip ederler.

Süreç Etkileşim Şeması Nedir?

Bir kuruluşun yapısında dahil olduğu sektör ve yürüttüğü faaliyetler kapsamında bir çok süreç vardır. Kalite yönetim sistemleri bu süreçleri daha iyi yönetebilmek için bu süreçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamayı şart koşmuştur. Bu ilişkiler de süreç etkileşim şemalarıyla tanımlanmaktadır.

Süreç Kartlarının Temel Unsurları Nedir?

Müşteri gereksinim ve beklentileri karşılayacak şekilde kapsam oluşturulur,
Sürecin girdileri ve çıktıları belirtilir,
Etkileşimde olduğu diğer süreçler belirtilir,
Süreç sahibi ve sorumlusu tanımlanır,
Sürecin faaliyetini gerçekleştirirken kullanacağı kaynaklar tanımlanır,
Süreç performans kriterleri tanımlanır,

AS 9100 Tabanlı Standartlar Nelerdir

 • AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi (Havacılık/uzay endüstrisi için parçalar, komponentler ve gruplar da dahil olmak üzere tasarım ve üretim yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir. )
 • AS 9110 Kalite Yönetim Sistemi (Havacılık/uzay endüstrisindeki bakım ve onarım yapan kuruluşlarda uygulanabilir. )
 • AS 9120 Kalite Yönetim Sistemi ( Havacılık/uzay endüstrisi için üretilmiş parçaları stoklayan veya dağıtımını yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir.


ISO 9001
ISO 14001
AS 9100
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye