Süreç Performans Göstergeleri

Süreç Performans Göstergeleri

Ekim 4, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

Kuruluşlar kalite yönetim sistemi kapsamında yürüttükleri üretim, satış, müşteri memnuniyeti, pazar payları, karlılık oranları gibi kriterlerde ne kadar başarılı olduklarını ölçmek için her bir süreci için ölçülebilir performans kriterleri belirlerler ve dönemsel olarak bu kriterleri gözden geçirirler, limitlerin altında kalan kriterler için düzeltici faaliyet başlatılır. Süreç kriterleri, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hususunda da bilgi verir.

Süreç Nedir?

Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya da daha çok çıktı şekline dönüştürülmesinin sağlandığı faaliyetler kümesidir.

Süreç Performans Kriterleri Neden Belirlenir?

Süreç performans kriterleri kuruluşların varoluş gerekçelerinin, hedeflerinin neresinde olduklarını, ne kadarını sağladıklarının bir göstergesidir. Kuruluşta yürütülen kalite yönetim sisteminin somutlaştırılarak ölçülmesidir. Çünkü kalite, yürütülen faaliyetlerin üretkenliği, ekonomikliği ve verimliliği ile ilişkilendirilebilir.

Örnek Süreç Performans Göstergeleri

 • Müşteri memnuniyet oranı
 • Uygunsuz ürün oranı
 • Ürün geri çağırma oranı
 • Eğitimlerde başarı oranı
 • Tezgah teçhizat arızasından dolayı üretimin kesintiye uğrama oranı

Süreç Performans Göstergelerinin Ölçülmesinin Yararları Nedir?

 • Yönetim kalite yönetim sisteminin etkililiğini ve sürekliliğini kontrol altında tutar ,
 • Süreç sahiplerinin, sahibi oldukları sürece ne derece hakim oldukları konusunda bilgi verir,
 • Kuruluşun tüm süreçleri ve bu süreçlerin etkinliği konusunda, üst yönetime genel bir bilgi sağlar,
 • Süreç performans göstergeleri, kurumsal performans yönetimi çalışmalarına alt yapı sağlar,
 • Süreçlerin ne kadar verimli işlediği takip edilebilir,
 • Performansları düşük olan süreçler için derhal düzeltici faaliyet başlatılarak tedbir alınır.

Süreçlerin Temel Özellikleri

 • Süreçler, tanımlanabilir özelliğe sahiptirler,
 • Süreçler, ölçülebilirdirler,
 • Süreçler, yinelenme özelliğine sahiptirler,
 • Süreçler, kontrol edilebilirdirler,
 • Süreçler, katma değer yaratma özelliğe sahiptirler.

Süreç Kartı Nedir?

Yapılarında kalite yönetim sistemin kurmuş kuruluşlar, süreçlerinin performanslarını süreç kartları ile takip ederler.

Süreç Etkileşim Şeması Nedir?

Bir kuruluşun yapısında dahil olduğu sektör ve yürüttüğü faaliyetler kapsamında bir çok süreç vardır. Kalite yönetim sistemleri bu süreçleri daha iyi yönetebilmek için bu süreçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamayı şart koşmuştur. Bu ilişkiler de süreç etkileşim şemalarıyla tanımlanmaktadır.

Süreç Kartlarının Temel Unsurları Nedir?

Müşteri gereksinim ve beklentileri karşılayacak şekilde kapsam oluşturulur,
Sürecin girdileri ve çıktıları belirtilir,
Etkileşimde olduğu diğer süreçler belirtilir,
Süreç sahibi ve sorumlusu tanımlanır,
Sürecin faaliyetini gerçekleştirirken kullanacağı kaynaklar tanımlanır,
Süreç performans kriterleri tanımlanır,

AS 9100 Tabanlı Standartlar Nelerdir

 • AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi (Havacılık/uzay endüstrisi için parçalar, komponentler ve gruplar da dahil olmak üzere tasarım ve üretim yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir. )
 • AS 9110 Kalite Yönetim Sistemi (Havacılık/uzay endüstrisindeki bakım ve onarım yapan kuruluşlarda uygulanabilir. )
 • AS 9120 Kalite Yönetim Sistemi ( Havacılık/uzay endüstrisi için üretilmiş parçaları stoklayan veya dağıtımını yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir.


ISO 9001
ISO 14001
AS 9100
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye