NADCAP Nedir?

Mart 16, 2020 0 Yazar: oludeni3-kalite

Havacılık sektörü içerisinde faaliyet gösteren kuruluşların sürekli karşı karşıya geldikleri setifikasyon taleplerin başında NADCAP sertifikasyonları gelmektedir. NADCAP, (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) Uluslararası Havacılık ve Savunma Mütahitleri Akreditasyon Programı olarak bilinmektedir. NADCAP, SAE (Society of Automotive Engineers) bağlı PRI (Performance Review Institute) birimi tarafından 1990 yılında geliştirilmiştir. NADCAP`ta amaç, yapısında üretim faaliyetlerini yürütülen kuruluşların, üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yönettiği özel proseslerin havacılık sektörü kurallarına uygunluğunu değerlendirmek ve onaylamaktır. Tüm havacılık sektörü otoriterleri tarafından tanınan ve PRI (Performance Review Institute) tarafından yönetilen NADCAP’te belli başlı bazı özel prosesler için denetim programları mevcuttur.

NADCAP Kapsamında Yürütülen Özel Prosesler

 • Kimyasal İşlemler,
 • Kaplamalar,
 • Kompozitler,
 • Elastomer Contalalar,
 • Akışkan Dağıtım Sistemleri,
 • Isıl İşlem,
 • Konvansiyonel Olmayan İşlemeler,
 • Tahribatsız Muayeneler,
 • Mastikler,
 • Yüzey Geliştirme,
 • Kaynak,

FMEA Nedir?

FMEA adını “Failure Mode and Effect Analysis” kelimelerinin baş harflerinden alır ve Türkçe karşılığı “Hata Türü ve Etkileri Analizidir”. FMEA, hatanın mümkün olduğunca erken aşamada çözülmesi ve hata oluşumunun engellenmesi amacı ile kullanılan bir kalite iyileştirme yöntemidir. Bu yöntem genellikle parçaların ve ekipmanların analizine odaklanır, başarısızlığın olabildiği yer ve alanların her birini çözümler ve kişisel fikirleri de dikkate alarak değer biçer.

FMEA, kısaca bir üründe oluşabilecek tüm hata türlerinin sistematik olarak incelendiği bir analiz yöntemidir. Her tür hatanın, müşteri üzerinde oluşturacağı olası etkilere göre analizler yapılır ve bu analizlerin hepsi ürün daha pazara çıkmadan önce, hatta tasarım veya deneme üretimleri sırasında gerçekleştirilir. Böylece herhangi bir hatanın daha oluşmadan önlenmesi amaçlanır.

FMEA’nın Tarihçesi

FMEA ilk olarak havacılık çalışmalarında kullanılmış, daha sonrasında nükleer, kimyasal, otomobil vb. endüstrilerde de kabul görmüştür. Bu yöntem ilk defa 9 Aralık 1949 tarihinde, ABD tarafından, bir askeri doküman olan MIL-p-1629 ile yayımlanmıştır. O zamanlar FMEA daha çok askeri uçakların imalatı için kullanılmaktaydı. Daha sonra 1960-65 yılları arasında NASA tarafından APOLLO projesinde kullanılmıştır. 1961 yılında ise ilk defa NASA tarafından ‘çok gizli’ olarak nitelendirdikleri FMEA analizinin tabloları yayımlanmıştır. Otomotiv sektöründe ise bu uygulamanın ilk kullanıcısı 1980 yılında FORD olmuştur.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

Risk yönetimi, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için hangi risklerin, ne ölçüde yönetilmesi gerektiğini belirleyen ve bu sürecin planlandığı şekilde gerçekleşmesini güvence altına almayı hedefleyen bir yönetim sistemidir.

 • Risk yönetimi;
 • Risklerin belirlendiği,
 • Hangi risklerin öncelikli olarak çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği,
 • Risklerin yönetilmesi için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı Sistematik bir süreçtir.

Risk Yönetim Sisteminin Temel Unsurları

 • Risklerin Tanımlanması
 • Risklerin Analiz Edilmesi ve Ölçülmesi
 • Risklerin Önceliklendirilmesi
 • Risklere Uygun Çözümlerin Belirlenmesi ve Uygulanmaları
 • Sürecin Sürekli İzlenmesi ve Gözden Geçirilmesi
 • İletişim ve Danışma

Kurumlar/Firmalar Risk Yönetimine Neden İhtiyaç Duyar?

 • Varlıklarının ve faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak,
 • Kayıp ve fire maliyetlerinin azaltılması,
 • Gelir istikrarının sağlanması,
 • Kurumun imaj, itibar sağlaması,
 • Yasal düzenlemelere uyum

Diğer Linkler

ISO 45001
ISO 22000
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye