Kurumsal Bilgi Nedir

Ağustos 10, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

Kurumsal bilgi bir kuruluşun yıllara sari olarak kazandığı yazılı, sözlü yada davranışsal tecrübe, bilgi birikimi, iş başı eğitimleri, know-how, kültür ve diğer tüm kazanımlarıdır.

ISO 9001 standardının 2015 revizyonuyla birlikte, tecrübelerden ders çıkarmak, tecrübeleri yazılı hale getirmek, tüm çalışan jenerasyonu boyunca kullanılan kurumsal bilginin aktarılmasını sağlamak olmazsa olmaz bir başlık haline gelmiştir.

“Lessons learned” kelimelerinin karşılığı olan öğrenilen derslerin kayıt altına alınması, aynı işi yapan tüm çalışanlara duyurulması, yazılı doküman haline getirilerek saklanması ve aktarılması, süreçlere entegrasyonu standardın kuruluşlarda hayata geçirtmek istediği kavramlardır.

Kurumsal Bilgi nin Aktarılmasının ve Saklanmasının Faydaları

  • Kurumsal bilgi, personel sirkülasyonunun fazla olduğu kurumlarda işlerin devamlılığını sağlar.
  • Yeni işe başlayan personelin adaptasyon sürecini kısaltır.
  • Personel kaybının etkisini azaltır.
  • Kurumun en önemli rezervi olan kurumsal bilginin eriyip kaybolmasını engeller,
  • Kurumsal bilginin yeni nesillere aktarılabilmesi için kurumsal bir çerçeve sağlar.

ISO 9001:2015 7.1.6 Kurumsal Bilgi

  • Kuruluş, proseslerinin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi tayin etmelidir.
  • Bu bilgi sürdürülebilir olmalı ve gerekli şekilde ulaşılabilir olmalıdır.
  • Değişiklik ihtiyacı ve eğilimleri ele alındığı zaman, kuruluş; mevcut bilgi birikimini değerlendirmeli ve ihtiyaç duyulan herhangi bir ilave bilgiyi ve gerekli güncellemeleri nasıl kazanacağı veya bunlara nasıl erişebileceğini tayin etmelidir.
  • ISO 9001:2015 Kurumsal Bilgiyikuruluşa özel bilgi olup genellikle tecrübe ile kazanılmıştır. Bu, kuruluşun amaçlarına erişmek için kullandığı ve paylaştığı bilgidir şeklinde tanımlamıştır.

Belgelendirme nedir
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Otobüs Firmaları