ISO 9001:2015’de Kuruluşun Bağlamı Nedir?

Nisan 11, 2020 0 Yazar: oludeni3-kalite

Kuruluşun Bağlamı Nedir?

ISO 9001:2015 standardında, Kuruluşun Bağlamı maddesi alt maddelerinde yer alan ve aşağıda detayları verilen üç maddede açıklanmıştır.

4.1 Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması

Bu bölümde kuruluş, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları tayin etmeli, bu iç ve dış hususları takip etmeli ve belli dönemlerde gözden geçirmelidir.

Söz konusu iç ve dış hususların takip ve analizlerinde en sık kullanılan method SWOT analizidir.

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

Kuruluş, müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümleri kapsamında Kalite Yönetim Sistemi çerçevesindeki ilgili taraflarını belirlemeli ve ilgili tarafların beklentilerini, beklentilerini karşılama seviyesini, etkileşim alanlarını ve şekillerini bir dokümanda tanımlamalı, söz konusu hususları izleyip takip etmelidir.

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

Bu bölümde kuruluş, kapsamı belirlemek amacıyla, kalite yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini tayin edip belirlemelidir.

Bu kapsam belirlenirken, kuruluş aşağıdakileri değerlendirmelidir:

a) Madde 4.1’de atıf yapılan iç ve dış hususları,
b) Madde 4.2’de atıf yapılan ilgili tarafların şartlarını,
c) Kuruluşun, ürün ve hizmetlerini.

Ayrıca kurduğu kalite yönetim sistemi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri bu bölümde tanımlamalıdır.

İç ve Dış Hususlar

Standart kuruluşun amacı ve stratejik yönü çerçevesinde, bünyesinde oluşturduğu kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları tayin etmesini, bu hususların kuruluşa olumlu olumsuz etkilerini belirlemesini ve belli periyotlarla bu hususların etkilerini analiz ederek takip etmesini ve gözden geçirmesini istemektedir. Bu hususların analizinde kullanılan yaygın yöntem SWOT analizidir.

İç Hususlar

İç hususların anlaşılması, kuruluşun değerleri, kültürü, bilgisi ve performansı ile ilgili kavramların değerlendirilmesi ile yapılabilir.

İç Hususlar için, makina teçhizat durumu, mali durum, Personel yapısı, personel kaybı, teknoloji kullanma düzeyi, Personel yapısı, kapasite kullanımı gibi konular örnek olarak verilebilir.

Dış Hususlar

Dış hususları anlamak; yasal, teknolojik, rekabetçi, pazar, kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden (uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olabilir) kaynaklanan kavramların değerlendirilmesi ile yapılabilir.

Dış Hususlar için, Ülkeler arası ilişkiler, Tüketici eğilimleri, Sanayi Büyümesi, Rakipler, Tedarikçiler, Yasal mevzuat değişiklikleri, Ekonomik çalkantılar, döviz kurlarındaki değişiklik, Ambargolar örnek verilebilir.

ISO 9001
ISO 9001:2015 Kuruluşun bağlamı nedir?
ISO 14001
OHSAS 18001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye