ISO 9001:2015 Kuruluşun Bağlamı İç ve Dış Hususlar

Kasım 18, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

4.1 Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması
Kuruluş, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususlar ı tayin etmelidir.
Kuruluş bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir.

İç ve Dış Hususlar

Standart kuruluşun amacı ve stratejik yönü çerçevesinde, bünyesinde oluşturduğu kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları tayin etmesini, bu hususların kuruluşa olumlu olumsuz etkilerini belirlemesini ve belli periyotlarla bu hususların etkilerini analiz ederek takip etmesini ve gözden geçirmesini istemektedir. Bu hususların analizinde kullanılan yaygın yöntem SWOT analizidir.

İç Hususlar

İç hususların anlaşılması, kuruluşun değerleri, kültürü, bilgisi ve performansı ile ilgili kavramların değerlendirilmesi ile yapılabilir.

İç Hususlar için, makina teçhizat durumu, mali durum, Personel yapısı, personel kaybı, teknoloji kullanma düzeyi, Personel yapısı, kapasite kullanımı gibi konular örnek olarak verilebilir.

Dış Hususlar

Dış hususları anlamak; yasal, teknolojik, rekabetçi, pazar, kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden (uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olabilir) kaynaklanan kavramların değerlendirilmesi ile yapılabilir.

Dış Hususlar için, Ülkeler arası ilişkiler, Tüketici eğilimleri, Sanayi Büyümesi, Rakipler, Tedarikçiler, Yasal mevzuat değişiklikleri, Ekonomik çalkantılar, döviz kurlarındaki değişiklik, Ambargolar örnek verilebilir.

ISO 9001 2008 ile ISO 9001 2015 Revizyonları Arasındaki Farklar

4. KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1.KURULUŞUN VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI
4.2.İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİLERİNİN VE İHTİYAÇLARININ ANLAŞILMASI
4.3.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ
4.4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE SÜREÇLERİ
5.LİDERLİK
5.1.LİDERLİK VE BAĞLILIK
5.2.POLİTİKA
5.3.KURULUŞTAKİ ROL, SORUMLULUK VE YETKİLERİ
6.PLANLAMA
6.1.RİSK VE FIRSATLARI KAPSAYACAK FAALİYETLER
6.2.KALİTE HEDEFLERİ VE BUNLARA ULAŞIM PLANI
6.3.DEĞİŞİKLİĞİN PLANLANMASI
7.DESTEK
7.1.KAYNAKLAR
7.2.YETERLİLİK
7.3.FARKINDALIK
7.4.İLETİŞİM
7.5.DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ
8.OPERASYONLAR
8.1.OPERASYONLARIN PLANLANMASI VE KONTROLÜ
8.2.ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR
8.3.ÜRÜN VE HİZMETLERİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
8.4.DIŞARIDAN SAĞLANMIŞ PROSESLERİN, ÜRÜNLERİN VE SERVİSLERİN KONTROLÜ
8.5.ÜRETİM VE HİZMETİN KONTROLÜ
8.6.ÜRÜN VE HİZMETLERİN SERBEST BIRAKILMASI
8.7.UYGUN OLMAYAN ÇIKTILARIN KONTROLÜ
9.PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1.İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
9.2.İÇ DENETİM
9.3.YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME
10.İYİLEŞTİRME
10.1GENEL
10.2UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER
10.3SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

ISO 9001:2008 Standardı Kapsamı

4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1.GENEL ŞARTLAR
4.2.DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1.YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2.MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3.KALİTE POLİTİKASI
5.4.PLANLAMA
5.5.SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1.KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2.İNSAN KAYNAKLARI
6.3.ALT YAPI
6.4.ÇALIŞMA ORTAMI
7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2.MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3.TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4.SATIN ALMA
7.5.ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU
7.6.İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ
8.ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1.GENEL 
8.2.İZLEME VE ÖLÇME
8.3.UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4.VERİ ANALİZİ
8.5.İYİLEŞTİRME

ISO 9001
ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Arasındaki Farklar Nelerdir
ISO 14001
OHSAS 18001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye