ISO 45001 Standardının OHSAS 18001 Standardından Farkı Nedir?

Haziran 14, 2020 0 Yazar: oludeni3-kalite

ISO 45001 Standardı ne tür değişiklikler yenilikler getirmiştir. 

 • ISO 45001 standardı, iş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi için ISO tarafından yayınlanmış bir standarttır,
 • OHSAS 18001 standardı ise ISO olmayan ve akreditasyonu da bulunmayan bir standarttı,
 • ISO 45001 standardı, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartları ile yapısal olarak uyumlu olacak şekilde hazırlanmış olup, üç sistemin bütünleşik olarak yönetilmesine elverişli hale getirilmiştir,
 • ISO 45001 standardı süreç bazlı bir yönetim sistemi olup, riskler ve fırsatların süreç bazında yönetilmesi öngörülmektedir,
 • İlgili tarafların ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında da değerlendirilmesi gerekmektedir,
 • Kuruluşun hedeflerine dahil edilen İSG hedeflerinin, kuruluşun stratejik yönü ve bağlamına uygun olarak belirlenmesi önemlidir,
 • Süreçleriniz için belirlediğiniz temel performans göstergelerine (KPI) İSG ile ilgili kriterleri eklemeyi unutmayın,
 • Kuruluşunuzun amacı ve stratejik yönü çerçevesinde, oluşturduğunuz kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususlarınızı İSG kapsamında da değerlendirmeyi unutmayın.

ISO 45001 Standardına En son Geçiş Ne Zaman

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlandı. Standardın yayımlanması sonrasında üç yıllık bir geçiş süreci vardır. OHSAS 18001 belgesine sahip olan kuruluşlar 12 Mart 2021 tarihine kadar  ISO 45001:2018 versiyonuna geçişi tamamlayarak belgelerini almak zorundadırlar.

ISO 45001 Standardı Nedir?

ISO 45001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı, ilgili yasal mevzuatları destekleyen, kuruluştaki riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmek için oluşturulmuş yönetim sistemidir.

ISO 45001 Standardı Yayımlandı

İlk olarak 2004 yılında çalışmalarına başlanılan ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği standardı, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayımlandı. Yeni standardın OHSAS 18001’in yerine geçmesi planlanıyor. ISO 45001 standardının ana yapısı, ISO 9001 standardının yeni revizyonunda olduğu gibi 10 temel maddeden oluşmaktadır.

ISO 45001 Standardının Kuruluşlara Sağlayacağı Kazanımlar

 • Kuruluşunuzda olması muhtemel iş kazası ve meslek hastalıkları oranını düşürmenizi sağlar, iş gücü kaybı önlenir,
 • Kuruluş içinde iyi ve güvenli çalışma ortamı elde edilerek çalışan memnuniyeti sağlanır,
 • Yasal taraflar karşısında, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanır,
 • Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlanır,
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durması, yavaşlaması önlenerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılması sağlanır, işletme maliyetlerinin düşürülmesi sağlanır,
 • Yürütülen faaliyetlerde arıza süresi ve bunun yol açtığı maliyetlerde düşüş elde edilir,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımı ve kültürün oluşması sağlanır,
 • ISO 45001 belgesine sahip olmak, iş sağlığı ve güvenliği ilgili ulusal ve uluslararası şartlara ve yasalara uygun bir kuruluş haline gelmenize yardımcı olur, uluslararası arenada prestij sağlar.

OHSAS 18001 Nedir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, bir yandan kuruluşun yasal standartlarla olan uyumunu gösterirken diğer taraftan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri yönetmenizi ve azaltmanızı sağlar, iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırır, kuruluşun sürekli gelişimini ve büyümesini sağlar. Kuruluşun faaliyetlerini öne çıkarır ve rekabet avantajı sağlar.

OHSAS 18001 Standardı Aşağıda Başlıkları Verilen Bölümlerden Oluşmaktadır:

 • Kapsam
 • Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
 • Terimler ve tarifler
 • ISG Yönetim Sistemi Unsurları
 • Genel Şartlar
 • ISG Politikası
 • Planlama
 • Uygulama ve Çalıştırma 
 • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 1. Pazarda daha istikrarlı bir firma olmanıza olanak sağlar,
 2. Kuruluşun piyasa itibarını arttırır,
 3. Çalışanların İSG bilincinde artış sağlar,
 4. ISG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak,
 5. Kuruluşun uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olması, yurt dışı pazarlara açılmasını kolaylaştırır,
 6. Çalışanların güvenli bir çalışma ortamında çalışmasına imkan sağlar,
 7. Uluslararası bir standarda uyum taahüdü vermek rakiplerden bir adım öne çıkarır,
 8. İş sağlığı ve güvenlik süreçlerini sürekli gözden geçirip iyileştirmek sisteminizi ve çalışma şartlarını iyileştirir, müşteri ve çalışan memnuniyetini arttırır,
 9. Standarda uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.

Diğer Linkler

AQAP Belgelendirme
ISO 14001
OHSAS 18001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye