ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

Eylül 29, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı kurumların risklerini hangi kriterlere göre belirleyeceklerini, risklerini nasıl takip edeceklerini, risklerini neye göre önceliklendireceklerini ve nasıl puanlandıracaklarını standardize eder.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Niçin Gereklidir?

Günümüz koşullarında ortaya çıkması muhtemel ulusal ve küresel krizler karşısında firmaların diğer firmalarla olan rekabet güçlerini sürdürüp ayakta kalabilmeleri için bu riskleri önceden öngörüp tedbirlerini almaları gerekmektedir. Bu da ancak ISO 31000 gibi sistematik bir yaklaşımı kurumumuza yerleştirerek gereklerini yerine getirmekle sağlanabilecektir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kuruluşa Sağlayacağı Avantajlar nelerdir?

 • Çalışanlarda riskler konusunda farkındalık oluşur,
 • Muhtemel riskler sistematik bir yaklaşımla yönetilir,
 • Kurumdaki süreçler daha etkin yönetilir,
 • Kurum kaynaklarını daha etkin kullanır,
 • Kurumun marka değeri ve itibarı yükselir,
 • Kurum rakipleri arasında fark yaratır,

Risk Nedir?

Herhangi bir tehdit kaynağının kasıtlı olarak veya kazayla bir açıklığı kullanarak proseslere ve varlıklara zarar verme potansiyelidir.

Artık Risk Nedir?

Yönetimin olumsuz bir olayın etkilerini ve gerçekleşme ihtimalini azaltmak amacıyla riski gidermeye yönelik aldığı tedbirler veya halihazırda uyguladığı mevcut iç kontrollere rağmen kalan risktir.

Risk İştahı Nedir?

Kuruluşun risk kapasitesini göz önünde bulundurarak hedef ve stratejilerini gerçekleştirmek üzere belirlediği her bir risk türü için kabul edebildiği risk düzeyini ifade eder.

Risk Odaklı Yönetim Sistemi Nedir

Risk Odaklı Yönetim yaklaşımını kısaca özetleyecek olursak, riskin meydana geldikten sonra önlenmesi yerine meydana gelmeden önce öngörülüp, gereken tedbirlerin alınmasına dayalı yaklaşımdır.

Risk odaklı yaklaşım yoluyla kuruluşlar risklerini analiz edebilir, kontrol edebilir ve etkin olarak yönetebilirler . Risklerini bertaraf edecek yöntemler geliştirip uygulayabilirler, risklerine değişik puanlama yöntemleri uygulayarak takip edebilirler.

Risk temelli düşünme kuruluşa, proseslerin ve kalite yönetim sisteminin planlanan sonuçlarından sapmaya yol açabilecek faktörlerin tayinini, riskin olumsuz etkilerini minimum seviyeye düşürecek önleyici tedbirleri almayı ve ortaya çıkacak fırsatlardan azami derecede faydalanmayı sağlar.

Teknolojinin son yıllardaki hızlı gelişimine bağlı olarak kuruluşlarda büyük riskler ortaya çıkmaya başladı. Aynı zamanda globalleşme ile ürün ve hizmetlerin sunumundaki rekabet şartları zorlaştı. Kendi kuruluşunuzda her ne kadar riskleri yönetseniz de dış kaynaklı (Out Source) temini işlerde birçok riskler oluşmaya başladı. Bilgi teknolojilerinin ve internetin gelişimi de beraberinde yeni riskler getirerek kuruluşlar için birtakım zorluklar oluşturmaya başladı. Bu şartlar altında hem kuruluşların içeride yürüttüğü faaliyetlerde hemde out source faaliyetlerinde bir kontrol mekanizması kurarak Risk Yönetimi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Riskleri doğru öngörüp yönetemeyen firmalar hem ürün ve tezgah/teçhizat yönünden maddi kayıplar yaşamakta hemde ürün/malzeme teslimatında gecikmeler yaşamaktadırlar.

AS 9100 Risk ve Fırsatları Belirleme

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.1.1 Kuruluş, kalite yönetim sistemini planlarken, Madde 4.1’de atıf yapılan hususları, Madde 4.2’de atıf yapılan şartları ve aşağıdakilere atıfta bulunması gereken risk ve fırsatların tayinini değerlendirmelidir:

a) Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktısına/çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek; b) İstenen etkileri geliştirmek, c) İstenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak, d) İyileşmeye erişim.

Risklerin etkin yönetilebilmesi için;

 • Organizasyon hedeflerinin belirlenmesi
 • Risk kategorilerinin belirlenmesi
 • Hedeflere yönelik risklerin tanımlanması
 • Riskleri etkin yönetmek için metotlar geliştirilmesi gerekmektedir.

Riskler belirlenirken;

 • İç ve dış tetkiklerde tespit edilen aksaklıklar,
 • Ulusal ve küresel krizler,
 • Uygulamaya yeni alınan faaliyetlerin işleyen sisteme muhtemel etkileri,
 • Kalite hedeflerine erişilmesine engel teşkil eden hususlar göz önünde bulundurulur.

AS 9100 Fırsatları Belirleme

AS 9100 standardı risklerle birlikte yakalanabilecek fırsatların da belirlenmesini öngörmektedir. Bazı durumlarda belirlenen riskler bertaraf edilmeleriyle birlikte fırsatlar yaratması da muhtemeldir.

Diğer Linkler

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi
Otobüs Firmaları