ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

Nisan 7, 2020 0 Yazar: oludeni3-kalite

ISO 22301 Standardı Nedir?

Kuruluşların, faaliyetlerini etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütebilmeleri için kontrol altında tutmaları gereken süreçlerden bir tanesi de iş sürekliliğidir. İş sürekliliği, bir organizasyonun üretim ve servis faaliyetlerinin kesintiye uğraması sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir şartlar altında faaliyetlerini sürdürebilme kapasitesidir.

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin Kuruluşlara Faydaları Nelerdir?

 • Yürütülen faaliyetlerle ilgili mevcut ve gelecekteki riskleri belirlemek ve bunları doğru yönetme konusunda katkı sağlar,
 • Olayların etkilerini minimize eder,
 • Kriz zamanlarında kritik süreçlerin çalışmasını garanti eder,
 • Yürütülen faaliyetlerde sürekliliğinin sağlanması ile günümüz rekabet koşullarında avantaj sağlar,
 • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların ihtiyaçları risk değerlendirmeleri ile korunur,
 • Yürütülen faaliyetlerde yaşanabilecek muhtemel olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılması ve kurtarma zamanının iyileştirilmesi sağlanır,
 • Kuruluşun faaliyetlerinin icrasını ve kurumsal bilginin aktarılmasını garanti edecek dokümante edilmiş bilgi sağlanır,
 • Kuruluşun saygınlığı ve itibarı korunur,
 • Kuruluşun tedarik zinciri güvenli hale gelir.

ISO 22301 Standardını Kimler Kullanabilir?

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektördeki kuruluşların tüm organizasyonlarında, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilen bir standarttır.

ISO 17100 Standardı Nedir?

ISO 17100 Standardı, geçerli koşulları sağlayan kaliteli çeviri hizmetlerinin verilmesi için gerekli temel süreçleri, kaynakları ve diğer konulara yönelik gereklilikleri açıklayan bir standarttır. Söz konusu standart, çeviri hizmetleri veren kuruluşların bu standardın koşullarını sağlayan bir hizmet verdiklerini kanıtlamaya yöneliktir.

ISO 17100 Çeviri Hizmetleri Yönetim Sisteminin Kuruluşlara Faydaları Nedir?

 • ISO 17100 Standardının en büyük katkısı, çeviri hizmeti alan müşterilerde güven oluşturmasıdır,
 • Çeviri yapan kuruluş, verilen hizmet ve personelin yetkinliği konusunda gerekli koşullara sahip olduğunu müşterilerine kanıtlamış olmaktadır,
 • Müşteriler çeviri yapan kuruluşun, standart çerçevesinde izlendiğini ve denetlendiğini bilmektedir,
 • Sektördeki rakipleri karşısında çeviri bürosu her zaman bir adım öne çıkmaktadır,
 • Çeviri bürosu rekabet avantajı elde etmekte ve büronun itibarı ve tanınırlığı artmaktadır,
 • Bu belgeye sahip olmakla hizmet kalitesi kanıtlanmış olmaktadır,
 • Bu standart çerçevesinde çalışma ortamında iş akışları düzene girmekte, uygulama talimatları hazırlanmakta, çevirmenlerin yetkinlik ve performans değerlendirme sistemleri kurulmakta, bütün bunlar üretilen hizmetin kalitesini artırmaktadır.
 • Bugün ISO 17100 belgesine sahip olmak Avrupa Birliği ihale şartnamelerinde de aranan bir belge olmuştur. Bu bakımdan çeviri yapan büroları tedarikçi olarak ayrıcalıklı olmaktadır.

ISO 13485 Standardı Nedir?

ISO 13485 Standardı, ISO 9001 standardı temel alınarak hazırlanmış bir standart olup, ISO 9001 standardının tıbbi cihazlara uyarlanmış , geliştirilmiş ve tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır. Söz konusu standart, tıbbi cihaz üreticilerinin CE belgesini alma taleplerinde kullanabilecekleri en önemli standartlardan biridir. CE belgesinin alımı aşamasında, üretim kalite güvence sisteminin sağlandığının ispatı için gerekli olan bir sistemdir. Temel olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini içermekle birlikte, özellikle tasarım aşamasındaki ek istekleri ve steril tıbbi cihazlar için getirilmiş özel şartları ile tıbbi cihaz üreticilerine ait bir standart haline getirilmiştir.

ISO 9001 kalite yönetim sistemine ek olarak, tıbbi cihazların ticareti ve imalatı alanında faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik kalite yönetim sistemlerinin sağlaması gereken spesifik şartları tanımlayan bir standart olan ISO 13485, tıbbi cihazların ya da onlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat ve tedarik safhalarını içine alan bütün kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sisteminin Kuruluşlara Faydaları Nedir?

 • Yürütülen faaliyetlerde sürekli iyileştirmeye ve gelişmeye olanak sağlar,
 • Çalışan personelin kalite bilincinin artırılmasını sağlar,
 • Tıbbi cihazların tasarım, üretim ve servis seviyelerinin arttırılmasını sağlar,
 • Kuruluşun itibarı ve rekabet gücü yükselir.
 • Yasa ve yönetmeliklere uyum sağlanmasını kolaylaştırır.

ISO 13485 Standardını Kimler Kullanabilir?

ISO 13485 standardını, tıbbi cihazların ticareti ve imalatı alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile tıbbi cihazların ya da onlarla ilgili hizmetlerin proje, üretim, tesisat ve tedarik safhalarını yürüten bütün kuruluşlar kullanıp faaliyetlerine uygulayabilmektedirler.

Diğer Linkler

ISO 45001
ISO 22000
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye