Kategori: ISO 27001 Belgesi

Belgelendirme Nedir?

Ağustos 3, 2019 0

Belgelendirme nedir, bir ürünün, sürecin, kişinin veya kuruluşun sahip olduğu belirli özelliklerinin veya belli standartlara göre yürüttüğü faaliyetlerin onaylanmasıdır. Çoğu durumda bu onay, bir çeşit dış inceleme, değerlendirme veya denetim yoluyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla belgelendirme, akredite olmuş yetkili bir kişi ya da kuruluş tarafından, bir ürünün, şahsın ve kuruluşun sahip olduğu özelliklerinin, kalitesini, niteliğini veya durumunun…

Yazar: oludeni3-kalite

ISO 27001 Belgesi

Temmuz 31, 2019 0

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi gereksinimlerini tanımlayan uluslararası denetlenebilir tek standarttır. Bir kuruluşta yeterli ve uygulanabilir güvenlik denetimlerinin yürütüldüğünün ve ürünü sunan ana tedarikçinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile yönetildiğini ispat etmek için kullanılır. ISO 27001 standardı kapsamında diğer kalite yönetim sistemi standartlarında olduğu gibi kuruluşun risk yönetimi ve risk yönetim planlarını, görev ve sorumlulukları, iş devamlılığı planlarını, acil…

Yazar: oludeni3-kalite