Kategori: AS 9100 risk odaklı yönetim

AS 9100 Risk ve Fırsatları Belirleme

Mart 13, 2021 0

AS 9100 Risk ve Fırsatlar 6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri 6.1.1 Kuruluş, kalite yönetim sistemini planlarken, Madde 4.1’de atıf yapılan hususları, Madde 4.2’de atıf yapılan şartları ve aşağıdakilere atıfta bulunması gereken risk ve fırsatların tayinini değerlendirmelidir: a) Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktısına/çıktılarına ulaşabileceğine güvence vermek; b) İstenen etkileri geliştirmek, c) İstenmeyen etkileri önlemek veya…

Yazar: oludeni3-kalite

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

Aralık 8, 2019 0

TS EN 15224 Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi standardı, sağlık hizmeti veren kuruluşların tercih edilebileceği bir yönetim sistemi standardıdır. Bu standarttaki şartlar, ISO 9001:2015 standardı şartlarını temel almakla birlikte, sağlık hizmetleri için ek spesifik tanımlamaları içerir. Bu standart, temel sağlık, hastane öncesi bakım ve hastane servisleri, üçüncül sağlık hizmetleri, bakım evleri, düşkünler evleri, önleyici sağlık…

Yazar: oludeni3-kalite

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

Eylül 29, 2019 0

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı kurumların risklerini hangi kriterlere göre belirleyeceklerini, risklerini nasıl takip edeceklerini, risklerini neye göre önceliklendireceklerini ve nasıl puanlandıracaklarını standardize eder. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Niçin Gereklidir? Günümüz koşullarında ortaya çıkması muhtemel ulusal ve küresel krizler karşısında firmaların diğer firmalarla olan rekabet güçlerini sürdürüp ayakta kalabilmeleri için bu…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Risk Odaklı Yönetim Sitemi

Eylül 27, 2019 0

Risk odaklı yönetim sistemi AS 9100 (D) standardının yeni revizyonu kapsamında getirdiği değişikliklerden bir tanesidir. Bu standarda göre kurumlar yürüttükleri faaliyetleri sekteye uğratması muhtemel risklerini tanımlamalı, derecelendirmeli, önceliklendirmeli ve takip etmelidirler. Risk Odaklı Yönetim Sistemi Nedir Risk Odaklı Yönetim yaklaşımını kısaca özetleyecek olursak, riskin meydana geldikten sonra önlenmesi yerine meydana gelmeden önce öngörülüp, gereken tedbirlerin…

Yazar: oludeni3-kalite