AS 9100 Bakım Onarım Süreci

AS 9100 Bakım Onarım Süreci

Eylül 26, 2019 0 Yazar: oludeni3-kalite

Bakım onarım süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır.

Süreç Nedir?

Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya da daha çok çıktı şekline dönüştürülmesinin sağlandığı faaliyetler kümesidir.

Bakım Onarım Süreci Nedir?

Bir kuruluşta yürütülen üretim faaliyetlerinde kullanılan tezgah teçhizatların bakım planlarının yapılması, bakım planları doğrultusunda bakımlarının yapılması, çalışma alanlarındaki elektrik tesisatlarının ve topraklama ölçümlerinin gerçekleştirilmesi bakım onarım sürecinin kapsamına girmektedir.

Bakım Onarım Kontrol Sürecinin Amacı Nedir?

Bakım onarım sürecinin amacı, kuruluşta yürütülen üretim faaliyetlerini destekleyen tezgah teçhizatların bakım planlarının yapılması, bakım planları doğrultusunda bakımlarının yapılması, çalışma alanlarındaki elektrik tesisatlarının ve topraklama ölçümlerinin gerçekleştirilmesidir.

Bakım onarım Süreci Performans Parametreleri

 • Bakım planlarına uygun tezgah teçhizat bakımlarının yapılması
 • Tezgah teçhizat arızasından dolayı üretimin kesintiye uğrama oranı

Bakım Onarım Sürecinin Etkileşimde Olduğu Süreçler Nelerdir?

 • Yönetim Süreci
 • Tasarım Süreci
 • Kalite Süreci
 • Üretim Süreci
 • Teknik Destek Süreci

Süreç Bazlı Yönetim Sisteminin Yararları Nedir?

 • Müşteri koşullarına, yasal koşullara, kuruluşun kendi koşullarına ulaşılmasını kolaylaştırır,
 • Süreçlerin katma değer açısından değerlendirilmesi ve öncelikli olanların belirlenmesini sağlar,
 • Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesi sonucu elde edilen veriler değerlendirilerek, daha iyi performans sağlamanın yollarına ulaşılır,
 • Objektif ölçümlere dayandırılarak süreçlerin sürekli iyileştirilmesinin yolu açılır,
 • Kaynakların optimum kullanımı sağlanır,
 • Yönetimsel kararları almada kolaylık sağlar,
 • Müşteri ve kuruluş için iletişim kolaylığı sağlar.

Süreçlerin Temel Özellikleri

 • Süreçler, tanımlanabilir özelliğe sahiptirler,
 • Süreçler, ölçülebilirdirler,
 • Süreçler, yinelenme özelliğine sahiptirler,
 • Süreçler, kontrol edilebilirdirler,
 • Süreçler, katma değer yaratma özelliğe sahiptirler.

Süreç Kartı Nedir?

Yapılarında kalite yönetim sistemin kurmuş kuruluşlar, süreçlerinin performanslarını süreç kartları ile takip ederler.

Süreç Etkileşim Şeması Nedir?

Bir kuruluşun yapısında dahil olduğu sektör ve yürüttüğü faaliyetler kapsamında bir çok süreç vardır. Kalite yönetim sistemleri bu süreçleri daha iyi yönetebilmek için bu süreçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamayı şart koşmuştur. Bu ilişkiler de süreç etkileşim şemalarıyla tanımlanmaktadır.

Süreç Kartlarının Temel Unsurları Nedir?

Müşteri gereksinim ve beklentileri karşılayacak şekilde kapsam oluşturulur,
Sürecin girdileri ve çıktıları belirtilir,
Etkileşimde olduğu diğer süreçler belirtilir,
Süreç sahibi ve sorumlusu tanımlanır,
Sürecin faaliyetini gerçekleştirirken kullanacağı kaynaklar tanımlanır,
Süreç performans kriterleri tanımlanır,

AS 9100 Tabanlı Standartlar Nelerdir

 • AS 9100 Kalite Yönetim Sistemi (Havacılık/uzay endüstrisi için parçalar, komponentler ve gruplar da dahil olmak üzere tasarım ve üretim yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir. )
 • AS 9110 Kalite Yönetim Sistemi (Havacılık/uzay endüstrisindeki bakım ve onarım yapan kuruluşlarda uygulanabilir. )
 • AS 9120 Kalite Yönetim Sistemi ( Havacılık/uzay endüstrisi için üretilmiş parçaları stoklayan veya dağıtımını yapan bütün kuruluşlarda uygulanabilir.


ISO 9001
ISO 14001
AS 9100
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye