AQAP Belgesi Nedir?

AQAP Belgesi Nedir?

Ocak 19, 2020 0 Yazar: oludeni3-kalite

AQAP belgesi, askeri alanda faaliyet gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen ihalelere katılabilmesi için ön şart niteliğinde aranan belge/standartlardan bir tanesidir. AQAP ingilzce Allied Quality Assurance Publications kelimelerinin kısaltması olup, Türkçe karşılığı Müttefik Kalite Güvence Yayınları’dır. Özetle NATO’nun kalite gerekleri için yayınlamış olduğu bir standarttır.

AQAP belgesi 1968 yılında, NATO’ya bağlı ülkelerin askeri alanda yürüttükleri faaliyetlerin kalite standartlarının sağlanması maksadıyla yayımlanmıştır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı temelinde oluşturulmuş bir doküman olduğu için, ISO 9001 dokümanındaki değişikliklere paralel olarak revizyonu yapılmaktadır.

AQAP belgelendirme ve ara denetim faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığı Kalite Yönetim Dairesince gerçekleştirilmektedir.

AQAP Serisi Belgeler

AQAP 160-Yazılım İçin Ömür Devri Boyunca Birleştirilmiş NATO Kalite Gereksinimleri
AQAP_2000- Ömür Devri Boyunca Kaliteye Bütünleşik Sistemler Yaklaşımına İlişkin NATO Politikası
AQAP-2009-AQAP 2000 Serisinin Kullanımı İçin NATO Rehberi
AQAP-2110- Tasarım, Geliştirme ve Üretim için NATO Kalite Güvence Gerekleri
AQAP-2131-Son Muayene çin NATO Kalite Güvence Gerekleri
AQAP-2210- AQAP 2110’A NATO Yazılım Kalite Güvence Gerekler İlavesi
AQAP-2105-Verilebilir Kalite Planları İçin NATO Gerekleri
AQAP-2130-Muayene ve Test için NATO Kalite Güvence Gerekleri
AQAP-2310- Havacılık, Uzay ve Savunma Yüklenicileri İçin NATO Kalite Yönetim Sistemi Gerekleri

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 Kalite Belgesi organizasyonlara yönelik olarak müşteri memnuniyetinin artırılması, kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun sürekli gelişimini ve büyümesini sağlayan ISO kalite yönetim sistemi belgesidir. Kuruluşun faaliyetlerini öne çıkarır ve rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

Kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerin en iyi şekilde izlenmesine ve yönetimine yardımcı olur. Dünyadaki en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmalarına ve gelişimlerindeki sürekliliğin sağlanmasına olanak tanır.

ISO 9001:2015 Standardı Aşağıda Başlıkları Verilen Bölümlerden Oluşmaktadır:

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
 3. Terimler ve tarifler
 4. Kuruluşun bağlamı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destekler
 8. Operasyon
 9. Performans değerlendirme
 10. İyileştirme

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 1. Pazarda daha istikrarlı bir firma olmanıza olanak sağlar,
 2. Kuruluşun piyasa itibarını arttırır,
 3. Çalışanların kalite bilincinde artış sağlar,
 4. Kuruluşun uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olması, yurt dışı pazarlara açılmasını kolaylaştırır,
 5. Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlar,
 6. Girdi kontrol ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlar,
 7. İyi bir kalite yönetim sistemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder,
 8. Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden bir adım öne çıkarır,
 9. Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar,
 10. İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı artırır,
 11. Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onları sürece dahil eder,
 12. Daha iyi müşteri hizmetleriyle daha çok müşteri kazandırır,
 13. Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.

Diğer Linkler

ISO 9001
ISO 14001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye