Aylar: Eylül 2019

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi

Eylül 29, 2019 0

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı kurumların risklerini hangi kriterlere göre belirleyeceklerini, risklerini nasıl takip edeceklerini, risklerini neye göre önceliklendireceklerini ve nasıl puanlandıracaklarını standardize eder. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Niçin Gereklidir? Günümüz koşullarında ortaya çıkması muhtemel ulusal ve küresel krizler karşısında firmaların diğer firmalarla olan rekabet güçlerini sürdürüp ayakta kalabilmeleri için bu…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Risk Odaklı Yönetim Sitemi

Eylül 27, 2019 0

Risk odaklı yönetim sistemi AS 9100 (D) standardının yeni revizyonu kapsamında getirdiği değişikliklerden bir tanesidir. Bu standarda göre kurumlar yürüttükleri faaliyetleri sekteye uğratması muhtemel risklerini tanımlamalı, derecelendirmeli, önceliklendirmeli ve takip etmelidirler. Risk Odaklı Yönetim Sistemi Nedir Risk Odaklı Yönetim yaklaşımını kısaca özetleyecek olursak, riskin meydana geldikten sonra önlenmesi yerine meydana gelmeden önce öngörülüp, gereken tedbirlerin…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Bakım Onarım Süreci

Eylül 26, 2019 0

Bakım onarım süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır. Süreç Nedir? Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Kalite Kontrol Süreci

Eylül 22, 2019 0

Kalite süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır. Süreç Nedir? Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Eğitim Süreci

Eylül 21, 2019 0

Eğitim süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır. Süreç Nedir? Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Tedarik Süreci

Eylül 20, 2019 0

Tedarik süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır. Süreç Nedir? Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Tasarım Süreci

Eylül 17, 2019 0

Tasarım süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç olması düzeltici faaliyet başlatılır. Süreç Nedir? Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Üretim Süreci

Eylül 15, 2019 0

Üretim süreci gibi süreç bazlı yönetim sistemlerinde kuruluş içerinde yürütülen her bir faaliyet süreç olarak tanımlanır ve her bir sürecin performansı sürecin sorumlusu tarafından dönemsel periyotlarda kontrol edilir, değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde önlem alınır. Süreç Nedir? Süreç bir ya da daha fazla girdinin kuruluş içi ya da dışındaki müşteriler için çözüm oluşturan bir ya…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9110 Emniyet Politikası (Safety Policy)

Eylül 12, 2019 0

Emniyet politikası, AS 9110 standardının diğer tüm ISO 9001 tabanlı kalite yönetim sistemleriyle olan en önemli  farklarından bir tanesidir. Emniyet Politikası ‘nın Şartları Nedir? Kuruluşun emniyet hedefleri için bir çerçeve oluşturacak şekilde belirlenmelidir, Kuruluş personelin emniyet ve tehlikelerle ilgili raporlamalarını teşvik etmeli, bunun sonucunda herhangi bir cezai müeyyideyle karşışmayacağı taahhüt edilmeli, Kuruluştaki emniyet ile ilgili…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 (D) Süreç Bazlı Yönetim Sistemi

Eylül 8, 2019 0

Süreç bazlı yönetim sistemi, kalite yönetim sistemlerinde son yıllarda hakim olan etkin, kullanışlı tekniklerden biridir. ISO 9001 temel yapısı içerisinde yer alan sistem kuruluşun her bir faaliyetinin süreç olarak tanımlanması ve münferit olarak her bir sürecin sorumlusu tarafından kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve karşılaşılan olumsuzluklarda önlem alınmasını esas alan sistemdir. Süreçlerin yönetilmesi ile; Herhangi bir sürecin…

Yazar: oludeni3-kalite