Aylar: Ağustos 2019

ISO 9001:2015 Standardı Farkları

Ağustos 27, 2019 0

ISO 9001 2008 ile ISO 9001 2015 revizyonları arsındaki farklar 4. KURULUŞUN BAĞLAMI 4.1. KURULUŞUN VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI 4.2. İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİLERİNİN VE İHTİYAÇLARININ ANLAŞILMASI 4.3. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ 4.4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE SÜREÇLERİ 5. LİDERLİK 5.1. LİDERLİK VE BAĞLILIK 5.2. POLİTİKA 5.3. KURULUŞTAKİ ROL, SORUMLULUK VE YETKİLERİ 6. PLANLAMA 6.1. RİSK…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 (D) 5.0 Liderlik

Ağustos 23, 2019 0

5.0 Liderlik AS 9100 (D) standardına göre üst yönetim liderlik  sergilemek ve taahhütte bulunmak suretiyle aşağıdaki gerekleri yerine getirir. KYS’nin etkin bir biçimde uygulanmasını temin etmek üzere sorumluluk üstlenir. KYS Politikası ve Amaçlarının Genel Stratejilerle Uyumunun sağlanması KYS’nin İşletme Süreçleriyle Bütünleştirilmesi Süreç ve risk temelli düşünme yapısının oluşturulması AS 9100 nedir AS 9100 (D) Belgesi,…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 ile AS 9110 un farkı nedir

Ağustos 18, 2019 0

AS 9110 nedir AS 9110 standardı özel, ticari ve askeri uçaklara bakım, onarım ve revizyon hizmeti veren kuruluşlar için oluşturulmuş kriterleri belirler. Bu standart FAA’dan Parça İmalat Onayı almak isteyip, uçak parçaları ve bileşenlerini üreten şirketler için de geçerlidir. AS 9100 nedir Havacılık, Savunma Sanayi ve Uzay sektörüne hizmet veren tüm orijinal ekipman üreticilerinin, tasarım/imalat…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9110 Belgesi

Ağustos 16, 2019 0

AS 9110 standardı nedir? AS 9110 standardı özel, ticari ve askeri uçaklara bakım, onarım ve revizyon hizmeti veren kuruluşlar için oluşturulmuş kriterleri belirler. Bu standart FAA’dan Parça İmalat Onayı almak isteyip, uçak parçaları ve bileşenlerini üreten şirketler için de geçerlidir. AS 9110 Standardı Kuruluşa Ne Sağlar? Kuruluşunuzun ve tedarikçilerinizin başlangıç ve devam eden gereksinimlerine ilişkin…

Yazar: oludeni3-kalite

Risk Odaklı Yönetim Sistemi

Ağustos 13, 2019 0

ISO 9001:2015 standardı yeni revizyon olarak, ISO 9001:2008 standardına göre bir çok değişiklik ve yenilikler getirmiştir. Bunlardan en önemlisi de Risk Odaklı Yönetim Sistemidir. Risk Odaklı Yönetim Sistemi Nedir Risk Odaklı Düşünce yaklaşımını kısaca özetleyecek olursak, riskin meydana geldikten sonra önlenmesi yerine meydana gelmeden önce öngörülüp, gereken tedbirlerin alınmasına dayalı yaklaşımdır. Risk odaklı yaklaşım yoluyla kuruluşlar…

Yazar: oludeni3-kalite

Saso Belgesi Nedir

Ağustos 12, 2019 0

Saso belgesi Suudi Arabistan’a yapılacak ihracatlar için alınması zorunlu sevkiyat öncesi gözetim belgesidir. Saso Suudi Arabistan Standartları Organizasyonunun kısaltılmış halidir. Saso Belgesi Neden Gereklidir?  Bu belge olmadan yapılacak ihracatlarda ürünlerin karşı taraf gümrüğünden çekilmesi mümkün değildir. Bu sebeple ürünlerin sevk edilmeden önce gönderildiği ülkede saso standartlarına uygunluğunun denetlenmesi ve gözetim belgesinin alınmasının ardından ihracat gerçekleştirilmesi gereklidir. Türkiye’deki TSE ile…

Yazar: oludeni3-kalite

Kurumsal Bilgi Nedir

Ağustos 10, 2019 0

Kurumsal bilgi bir kuruluşun yıllara sari olarak kazandığı yazılı, sözlü yada davranışsal tecrübe, bilgi birikimi, iş başı eğitimleri, know-how, kültür ve diğer tüm kazanımlarıdır. ISO 9001 standardının 2015 revizyonuyla birlikte, tecrübelerden ders çıkarmak, tecrübeleri yazılı hale getirmek, tüm çalışan jenerasyonu boyunca kullanılan kurumsal bilginin aktarılmasını sağlamak olmazsa olmaz bir başlık haline gelmiştir. “Lessons learned” kelimelerinin…

Yazar: oludeni3-kalite

ISO 9001:2008 VE ISO 9001:2015 Arasındaki Farklar Nelerdir

Ağustos 9, 2019 0

ISO 9001:2015 standardı yeni revizyon olarak, ISO 9001:2008 standardına göre bir çok değişiklik ve yenilikler getirmiştir. Bunlara aşağıdaki satırlarda kısaca değineceğiz. Standart maddeleri gerek numaralandırma gerekse içerik olarak tamamen değişmiştir. Standardın daha önceden getirdiği zorunlu prosedürler kavramı ortadan kaldırılmış, kuruluşun kendi ihtiyaçları doğrultusunda prosedürlerini belirleyeceği platform oluşturulmuştur. Standardın daha önceki sürümlerinde geçen kayıt, doküman, kalite kaydı,…

Yazar: oludeni3-kalite

AS 9100 Belgesi

Ağustos 4, 2019 0

AS 9100 Belgesi IAQG tarafından oluşturulan Havacılık ve Uzay Kalite Yönetim Sistemleri için bu sektörde yaygın olarak kabul edilen ve havacılık ve uzay endüstrisi için standartlaşmayı hedefleyen bir kalite yönetim sistemi belgesidir. AS 9100 (Rev D) en son versiyonudur. AS 9100 sertifikalı bir kuruluş AS 9100 standardının Havacılık ve Uzay sektörleri için öngördüğü tüm kriterleri…

Yazar: oludeni3-kalite

Belgelendirme Nedir?

Ağustos 3, 2019 0

Belgelendirme nedir, bir ürünün, sürecin, kişinin veya kuruluşun sahip olduğu belirli özelliklerinin veya belli standartlara göre yürüttüğü faaliyetlerin onaylanmasıdır. Çoğu durumda bu onay, bir çeşit dış inceleme, değerlendirme veya denetim yoluyla sağlanmaktadır. Dolayısıyla belgelendirme, akredite olmuş yetkili bir kişi ya da kuruluş tarafından, bir ürünün, şahsın ve kuruluşun sahip olduğu özelliklerinin, kalitesini, niteliğini veya durumunun…

Yazar: oludeni3-kalite