ISO 9001 Standardı

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 standardı organizasyonlara yönelik olarak müşteri memnuniyetinin artırılması, kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, kuruluşun sürekli gelişimini ve büyümesini sağlayan ISO kalite yönetim sistemi belgesidir. Kuruluşun faaliyetlerini öne çıkarır ve rekabet avantajı kazanmasına yardımcı olur.

Kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi tüm operasyonel süreçlerin en iyi şekilde izlenmesine ve yönetimine yardımcı olur. Dünyadaki en yaygın kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmalarına ve gelişimlerindeki sürekliliğin sağlanmasına olanak tanır.


ISO 9001:2015 Standardı Aşağıda Başlıkları Verilen Bölümlerden Oluşmaktadır:

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standartlar ve/veya dokümanlar
 3. Terimler ve tarifler
 4. Kuruluşun bağlamı
 5. Liderlik
 6. Planlama
 7. Destekler
 8. Operasyon
 9. Performans değerlendirme
 10. İyileştirme


ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Firmalara Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

 1. Pazarda daha istikrarlı bir firma olmanıza olanak sağlar,
 2. Kuruluşun piyasa itibarını arttırır,
 3. Çalışanların kalite bilincinde artış sağlar,
 4. Kuruluşun uluslararası geçerliliği olan bir belgeye sahip olması, yurt dışı pazarlara açılmasını kolaylaştırır,
 5. Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlar,
 6. Girdi kontrol ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlar,
 7. İyi bir kalite yönetim sistemi müşteri ihtiyaçlarını karşılamanıza yardım eder,
 8. Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden bir adım öne çıkarır,
 9. Daha etkin çalışma yöntemleri zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlar,
 10. İyileştirilmiş operasyon performansı hataları azaltır, karı artırır,
 11. Daha etkin iç süreçlerle çalışanları teşvik edip, onları sürece dahil eder,
 12. Daha iyi müşteri hizmetleriyle daha çok müşteri kazandırır,
 13. Uyumluluğunuzu kanıtlayarak yeni iş fırsatları edinmenizi sağlar.

ISO 9001:2015 revizyonu ile ISO 9001:2008 standardı arasındaki farklar nelerdir?

ISO 9001 standardının 2015 revizyonu ile birlikte tüm standart maddelerinde gerek kavramsal gerekse yapısal olarak bir çok değişiklik yansıtılmıştır.Bu değişikliklerden bazıları;

Firmalar Kuruluşun Bağlamı maddesi altında, kuruluşlarının ana faaliyetlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamaları ve bunların farkında olmaları beklenmektedir.

ISO 9001:2008 kapsamında yer alan tüm prosedürler, talimatlar, planlar, ve kalite kayıtları, ISO 9001:2015 ile birlikte “Dokümante Edilmiş Bilgi” olarak tanımlanmaya başlanıldı.

ISO 9001:2008 de hariç tutmalar vardı. Eğer uygulamadığınız bir standart maddesi bulunuyorsa bu el kitabında tanımlanarak hariç tutulup, kalite yönetim sistemi dışında bırakılabiliyordu. ISO 9001:2015 revizyonu ile standart gereği hiç bir maddeyi bir cümle ile hariç tutma imkanımız kalmadı.

ISO 9001 standardının 2015 revizyonu ile Kurumların yazılı ve sözlü elde ettikleri tecrübeler Kurumsal Bilgi olarak adlandırılmış, kurumların bu kurumsal bilgiyi nasıl sakladıkları ve nasıl aktardıklarının yöntemlerini tanımlamaları istenmiştir.

ISO 9001:2015 ile ISO 9001:2008 standartları arasındaki farklardan birisi de, önleyici faaliyet yerine getirilen risk odaklı yönetim yaklaşımdır. Kısaca, riskin olduktan sonra önlenmesi yerine olmadan önce öngörülüp gereken tedbirlerin alınmasına dayalı risk odaklı yaklaşım ISO 9001′ nin yeni revizyonu kapsamında gelen yeni

ISO 9001 2008 ile ISO 9001 2015 Revizyonları Arasındaki Farklar

4. KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1.KURULUŞUN VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI
4.2.İLGİLİ TARAFLARIN BEKLENTİLERİNİN VE İHTİYAÇLARININ ANLAŞILMASI
4.3.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ
4.4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE SÜREÇLERİ
5.LİDERLİK
5.1.LİDERLİK VE BAĞLILIK
5.2.POLİTİKA
5.3.KURULUŞTAKİ ROL, SORUMLULUK VE YETKİLERİ
6.PLANLAMA
6.1.RİSK VE FIRSATLARI KAPSAYACAK FAALİYETLER
6.2.KALİTE HEDEFLERİ VE BUNLARA ULAŞIM PLANI
6.3.DEĞİŞİKLİĞİN PLANLANMASI
7.DESTEK
7.1.KAYNAKLAR
7.2.YETERLİLİK
7.3.FARKINDALIK
7.4.İLETİŞİM
7.5.DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ
8.OPERASYONLAR
8.1.OPERASYONLARIN PLANLANMASI VE KONTROLÜ
8.2.ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR
8.3.ÜRÜN VE HİZMETLERİN TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
8.4.DIŞARIDAN SAĞLANMIŞ PROSESLERİN, ÜRÜNLERİN VE SERVİSLERİN KONTROLÜ
8.5.ÜRETİM VE HİZMETİN KONTROLÜ
8.6.ÜRÜN VE HİZMETLERİN SERBEST BIRAKILMASI
8.7.UYGUN OLMAYAN ÇIKTILARIN KONTROLÜ
9.PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1.İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME
9.2.İÇ DENETİM
9.3.YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME
10.İYİLEŞTİRME
10.1GENEL
10.2UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER
10.3SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

ISO 9001:2008 Standardı Kapsamı

4.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
4.1.GENEL ŞARTLAR
4.2.DOKÜMANTASYON ŞARTLARI
5. YÖNETİM SORUMLULUĞU
5.1.YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ
5.2.MÜŞTERİ ODAKLILIK
5.3.KALİTE POLİTİKASI
5.4.PLANLAMA
5.5.SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
5.6.YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ
6.KAYNAK YÖNETİMİ
6.1.KAYNAKLARIN SAĞLANMASI
6.2.İNSAN KAYNAKLARI
6.3.ALT YAPI
6.4.ÇALIŞMA ORTAMI
7. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME
7.1.ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLANLANMASI
7.2.MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
7.3.TASARIM VE GELİŞTİRME
7.4.SATIN ALMA
7.5.ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU
7.6.İZLEME VE ÖLÇME DONANIMININ KONTROLÜ
8.ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME
8.1.GENEL 
8.2.İZLEME VE ÖLÇME
8.3.UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
8.4.VERİ ANALİZİ
8.5.İYİLEŞTİRME

Diğer linkler

ISO 9001
ISO 14001
Otobüs Firmaları
Oludeniz Fethiye